FOA mener

  • "FOA-mener" placeres altid i den yderste spalte på højre side af opslaget. Den kan enten være 56 mm eller 87 mm i bredden. Der må, ud over "FOA-mener-spalten", kun være 1 tekstspalte på siden. Dens bredde afhænger af "FOA-mener"-spaltens bredde.
  • Er "FOA-mener"-spalten 56 mm bred, skal tekstspalten være 87 mm bred. Er "FOA-mener"-spalten 87 mm bred, skal tekstspalten være 56 mm bred.
  • Mellem brødtekstspalten og "FOA-mener"-spalten skal der være en luftkile, der står tom.
  • Der skal placeres en lodret streg fra top til bund uanset tekstmængden i "FOA-mener"-spalten. Stregen skal være 0,5 pkt. i 90% sort. Stregen placeres 3 mm til venstre for tekstspalten.
  • For typografien i "FOA-mener"-spalten gælder de samme regler som i resten af dokumentet. Med undtagelse af rubrikken. Den skal sættes som følger:
    Der skrives "FOA-mener" som rubrik, som sættes i Geogrotesque thin 36 pkt. Rubrikken skal stå på 1 linje og være rød (0% 91% 72% 25%).