Billeder og billedtekster

Illustrationer kan som udgangspunkt beskæres efter behov. Dog skal de følge griddet og holde kant med grundlinjer og brødtekst.

Rubrikker i billeder
Det er kun tilladt at have et enkelt element placeret i et billede. Med element menes en rubrik eller en billedtekst. Hvis en rubrik placeres i et billede, skal den placeres i den hvide kasse (se reglerne for dette under "Forsider").

Billedtekst
Billedtekster er sat i Geogrotesque light italic 9/11 pkt. og spatiering -5 i 100% sort.

Billedteksten skal følge griddet. Det vil sige, at den hvide kasse enten er 56 mm eller 87 mm bred.

Hvis billedteksten er placeret i et billede, skal den have en hvid baggrund med 3 mm luft i toppen, 4 mm i bunden og 4 mm i den side, som vender ind mod billedet.

Billedteksten kan placeres i en spalte sammen med brødtekst. Der skal i så fald være to linjers luft mellem nederste linje af billedteksten, til brødteksten begynder.