M65 format, 3-fløjet: Sideopbygning

Sideopbygning 

Indhold på M65, 3 fløjet format

 

Formatet
Formatet er en tosidet, falset og dermed trefløjet folder i plano mål 297x210 mm (A4).
Sammenfoldet breddemål er 100 mm. Målene er hhv. på flap 97 mm, inder- og ydersidemål 100 mm.

Dokumentets grid
Dokumentet bygges op af en spalte per fold.
Spaltens mål er på flappen 77 mm, og på de to hovedsider 80 mm. Ligeledes på indersiden af folderen.
Tekst starter altid 30 mm nede på papiret, målt fra toppen af arket.
Bunden af spalterne sættes til 10 mm fra bundkant.

Inderside
Her er plads til tekster, billeder, diagrammer, faktabokse mm.
Faktabokse må forholde sig til spaltebredden, dvs. 77 mm eller 80 mm på det grå felt.
Folderen er oplagt til kampagne og oplysning i kortform til uddeling.
Typografien i denne folder opfører sig som og følger typografien i 93x164 mm-publikationen.