M65 format, 3-fløjet: Forside

For-bagside på M65, 3 fløjet format

Logo
Logo ligger låst på Mastersiden, placeret i top på forsider. Det skal måle 17 mm i bredden.
Det skal have 10 mm indryk fra venstre side af arket. Det samme gælder målt fra toppen.

Forside
Sektormarkering i top
Sektorforklaring er placeret højrestillet 10 mm fra bagkant.
Sektorforklaring: Geogrotesque medium 10/10 pkt. i versaler, 90% sort, felt 10 mm fra top med sektorundergruppen.

Illustrations- og rubrikfelt
Der er 30 mm fra top til billedfelt og toppen af overskrifters versalhøjde.

Fast forsiderubrik 1
Geogrotesque semibold 32/32 pkt. i 90% sort, spatiering -5.
Det hvide tekstfelt justeres med 1 x-bredde af overskriftens størrelse: 6 mm.
X-bredden placeres fra efter det sidste bogstav i overskriften uanset linje.

Forsiderubrik 1 (fri af overkant)
Opfører sig som forklaring ovenfor, undtaget i toppen af det hvide felt. Afstand til top af hvidt tekstfelt fra rubrikkens x-højde er lidt større – 4 mm fra top af versalhøjde.
Det nederste hvide felt skal være minimum 6 mm fra bunden.

Fast forsiderubrik 2
Geogrotesque bold 30/30 pkt. i 90% sort, bemærk spatiering 0.
Det hvide tekstfelt justeres med 1 x-bredde af overskriften: 7 mm x-bredden placeres fra efter det sidste bogstav i overskriften uanset linje.

Underrubrik er Geogrotesque medium 13/15 pkt. i rød (0% 91% 72% 25%).
Underrubrikkens hvide felt styres af x-højden af rubrik 1. Underrubrikken hænger på toppen af x-højden på underkanten af rubrikfeltet, dvs. de to felter sidder lidt forskudt ind over hinanden, der hvor de mødes. Fra underrubrikkens bund til bunden af det hvide tekstfelt er der 5 mm, uanset om der er 1 eller 2 linjer.

Rygfeltet
Det røde felt eller grå datofelt i rygfeltet er altid placeret udenfor det hvide tekstfelt. Det røde felt er altid uden tekst og måler altid 10 x 6 mm.

Grå datofelt på forsiden
Det grå datofelt bruges kun, hvis det er nødvendigt at have datoen på forsiden
Der må kun stå månedsnavn og år i det grå felt. Hvis det grå felt skal bruges ryger det røde felt ud.
Geogrotesque regular 8/8 pkt. i negativ, versaler, spatiering 10.
Det grå felt står vertikalt, er 12 mm højt. Feltet skal tilpasses i længden, så teksten lige kan stå der.
Teksten står centreret, 3 mm indryk i begge sider.