Lommeformat: Paginering

Paginering til lommeformat

 

  • FOA skrives på alle sider sammen med en rød lodret streg, efterfulgt af titlen på publikationen.
  • Sidetallet og FOA sættes i Geogrotesque semibold 7 pkt. i versaler, 100 % sort.
  • Titlen på publikationen sættes i  Geogrotesque regular 7 pkt. i versaler, 100 % sort.
  • Den røde streg (CMYK: 7/100/82/26) er en typografisk hævet lodret streg i Geogrotesque regular 7 pkt.
  • Afstand på hver side af den lodrette røde streg svarer til dobbelt mellemrum.
  • Er titlen lang, kan en kortere titel anvendes.
  • Afstand fra forkant af sidetal til forkant af FOA er 5 mm.
  • Pagineringen er placeret nederst i publikationen, så der er 155 mm fra toppen af pjecen og 7 mm fra venstre kant til forkant af sidetal.
  • Alle publikationer over 4 sider har paginering.