Kvadratisk format: Forside

Forside til kvadratisk format

Logo
Logo måler 27 mm i bredden og ligger låst på Mastersiden, placeret 12 mm fra top på forsider.

Sektormarkering i top
Sektormarkering er placeret højrestillet 15 mm fra bagkant og 12 mm fra top.
Sektorforklaring: Geogrotesque medium 17/12 pkt. i versaler, 90% sort, felt 12 mm fra top med sektorundergruppen.
Sektorundergruppe: Geogrotesque medium 12/12 pkt. i 90% sort, 19,5 mm fra top.

Illustrations- og rubrikfelt
Der er 40 mm fra top til billedfelt og toppen af overskrifters versalhøjde.

Fast forsiderubrik 1
Geogrotesque semibold 74/74 pkt. i 90% sort, spatiering -5.
Det hvide tekstfelt justeres med 1 x-bredde af overskriftens størrelse: 11,75 mm
X-bredden placeres fra efter det sidste bogstav i overskriften uanset linje.

Forsiderubrik 1 (fri af overkant)
Opfører sig som forklaring ovenfor, undtaget i toppen af det hvide felt. Afstand til top af hvidt tekstfelt fra rubrikkens x-højde er lidt større, 14,8 mm (eller 9,6 mm fra top af versalhøjde).
Det nederste hvide felt skal være minimum 13 mm fra bunden.

Fast forsiderubrik 2
Geogrotesque bold 65/65 pkt. i 90% sort, bemærk spatiering 0.
Det hvide tekstfelt justeres med 1 x-bredde af overskriften: 11,4 mm x-bredden placeres fra efter det sidste bogstav i overskriften uanset linje.

Underrubrik er Geogrotesque medium 20/23 pkt. i rød (0% 91% 72% 25%).
Underrubrikkens hvide felt måler h11,7 mm ved en linje underrubrik (styret af x-højden af rubrik 1). Underrubrikken hænger på toppen af x-højden på underkanten af rubrikfeltet, dvs. de 2 felter sidder lidt forskudt ind over hinanden, der hvor de mødes. Fra underrubrikkens bund til bunden af det hvide tekstfelt er der 8 mm, uanset om der er 1 eller 2 linjer.

Rygfeltet
Det røde felt eller grå datofelt i rygfeltet er altid placeret udenfor det hvide tekstfelt. Det røde felt er altid uden tekst og måler altid 15 x 10 mm.

Grå datofelt på forsiden
Det grå datofelt bruges hvis det er nødvendigt at have datoen på forsiden
Der må kun stå månedsnavn og år i det grå felt. Geogrotesque regular 11/12 pkt. i negativ, versaler, spatiering 10. Det grå felt står vertikalt, er 15 mm højt. Feltet skal tilpasses i længden, så teksten lige kan stå der. Teksten står centreret, 4 mm indryk i begge sider.