Kvadratisk format: Bagside

Bagside til kvadratisk format

 

Venstre side
I toppen sidder en måneds- og årsmarkering på alle publikationer i Geogrotesque regular 12/12 pkt. i versaler i 90% sort. Logo og adresse ligger låst på Mastersiden, placeret i bunden til venstre ud for sektorgruppefeltet.
Der må ikke placeres andet i venstre side, som har hvid bund.

Højre side - tekstfelter
Det øverste felt skal udfyldes med tekst om publikationens indhold, formål og webhenvisninger til eventuelle søsterpublikationer. Feltet er altid gråt (0% 5% 10% 20%).

Rubrik er Geogrotesque medium 28/40 pkt. i 90% sort.
Underrubrik er Geogrotesque medium 20/23 i rød (0% 91% 72% 25%).
Brødteksten er Geogrotesque regular 10,5/14 pkt. i 100% sort.
Webhenvisninger er Geogrotesque semibold i rød (0% 91% 72% 25%).

Sektorgruppefelt
Sektorgruppefeltet forneden har altid en fast tekst om faggruppen, alt efter hvem publikationen er udgivet til. Denne tekst kan ikke ændres.
Underrubrik er Geogrotesque semibold 20/20 pkt. i negativ.
Brødtekst er Geogrotesque medium 10,5/14 pkt. i negativ.
Feltet kan ændre farve (i korrespondance med forsiden) og skal altid findes i FOAs farvepalette.