Flerpartspjecer

Bortset fra de følgende undtagelser følger designet FOAs normale designguide.

Fælles undtagelse for alle 3 formater:

 • Kolofon: Der tilføjes "Udgivere" i starten af kolofonen, hvor man kan skrive de forskellige samarbejdspartnere.
 • Fremhævet tekst: Der tilføjes mulighed for at fremhæve tekst på lys farvet/grå baggrund i brødteksten.
  Hvis der optræder en "faktaboks" i brødteksten, vælges der i hele udgivelsen en anden fremhævet baggrund end den grå (faktaboks og grå baggrund må ikke optræde i samme tekst, da de kan forveksles).
 • Grafisk greb: "FOA mener" kan ændres til "Vi mener".

 

A4-format

 

Eksempel på opsætning af flerpartspjece A4-format

 • Forside: Logo er placeret 15 mm fra bund og 15 mm fra højre.
  Flerpartslogoer placeres fra højre op til 4 logoer i 1 dæk og 8 logoer i 2 dæk.
  Ved logo i 1 dæk kan der vælges FOA-logo med og uden slogan.
  Husk: Respektafstand skal respekteres.
  Illustrationsfeltet går til toppen af layout.
  Det hvide felt i bunden måler 40 mm ved logoer i 1 dæk og 60 mm ved logoer i 2 dæk.
 • Bagside: Det grå felt udvides til 220 mm i højden og kan bruges til at skrive fælles tekst fra flere eller alle de bidragende parter. Det røde sektorfelt udgår.
  "Udgivet i samarbejde med2 placeres 2 linjer under det grå felt, og tekst holder overkant med linjenettet. Tekstfeltet er i 2 spalter med 6 mm mellemrum, 10 mm afstand fra underkant af grå felt og 15 mm indryk fra højre kant.

A5-format

 Eksempel på opsætning af flerpartspjece A5-format

 • Forside: Logo er placeret 15 mm fra bund og 12 mm fra højre.
  Flerpartslogoer placeres fra højre op til 4 logoer i 1 dæk og 8 logoer i 2 dæk.
  Ved logo i 1 dæk kan der vælges FOA-logo med og uden slogan.
  Husk: Respektafstand skal respekteres.
  Illustrationsfeltet går til toppen af layout.
  Det hvide felt flytter ned i bund og måler 35 mm ved logoer i 1 dæk og 50 mm ved logoer i 2 dæk.
 • Bagside: Det grå felt udvides til 129 mm i højden og kan bruges til at skrive fælles tekst fra flere eller alle de bidragende parter. Det røde sektorfelt udgår.
  "Udgivet i samarbejde med" placeres 2 linjer under det grå felt, og tekst holder overkant med linjenettet. Tekstfeltet er i 1 spalte, 10 mm afstand fra underkant af grå felt og 15 mm indryk fra højre kant.

 

21x21-format

 

Eksempel på opsætning af flerpartspjece 21x21-format

 • Forside: Logo er placeret 15 mm fra bund og 15 mm fra højre.
  Flerpartslogoer placeres fra højre op til 4 logoer i 1 dæk og 8 logoer i 2 dæk.
  Ved logo i 1 dæk kan der vælges FOA-logo med og uden slogan.
  Husk: Respektafstand skal respekteres.
  Illustrationsfeltet går til toppen af layout.
  Det hvide felt flytter ned i bund og måler 40 mm ved logoer i 1 dæk og 60 mm ved logoer i 2 dæk.
 • Bagside: Det grå felt udvides til 135 mm i højden og kan bruges til at skrive fælles tekst fra flere eller alle de bidragende parter. Det røde sektorfelt udgår. "Udgivet i samarbejde med" placeres 2 linjer under det grå felt, og tekst holder overkant med linjenettet. Tekstfeltet er i 2 spalter med 6 mm mellemrum, 10 mm afstand fra underkant af grå felt og 15 mm indryk fra højre kant.