Typografi til publikationer

Brug af typografi

Beskrivelsen her på siden handler om brugen af typografien Geogrotesque, som er FOAs corporate skrift, og som skal anvendes til FOAs publikationer, plakater, visitkort, kampagner og annoncer mv.

Rubrikker opslag

 • Rubrikkerne er altid Geogrotesque i 90% sort med spatiering -5. Designeren afgør hvilket skriftsnit, der bruges.
 • Italic anvendes dog aldrig.
 • Der er ingen minimum eller maksimum punktstørrelser, dog må rubrikken højst stå i 3 dæk.
 • Skydningen er altid rubrikkens punktstørrelse +5 pkt. (eksempel 74 pkt. i skriftstørrelse = 79 pkt. i skydning).
 • Rubrikken skal altid holde fast forkant.
 • Såfremt rubrikken strækker sig over et opslag, skal den som minimum ligge ud over første spalte på højresiden af opslaget – gerne længere.

Underrubrik

 • Underrubrikken er altid Geogrotesque bold 10,5/14 pkt. og spatiering -5, skal være rød (0% 91% 72% 25%).
 • Underrubrikken er låst til grundlinjen og holder overkant med brødteksten, altid med løs bagkant.
 • Underrubrikken skal altid følge griddet og må strække sig over en spalte på 56 mm eller en bred spalte på 87 mm eller 2 smalle spalter på tilsammen 118 mm.
 • Hvis underrubrikken er 1½ spalte, skal brødteksten ligeledes være 1½ spalte bred.

Mellemrubrikker

 • Mellemrubrikkerne er altid Geogrotesque bold 10,5/13 pkt. og spatiering -5 i 90% sort.

Mellemrubrik 1 dæk

 • Luften skal være 4,586 mm over mellemrubrikken og 0,706 mm efter mellemrubrikken.

Mellemrubrik 2 dæk

 • Luften skal være 4,939 mm over mellemrubrikken og 0,706 mm efter mellemrubrikken.

Brødtekst

 • Geogrotesque regular 10,5 /14 pkt. og spatiering -5 i 100% sort.
 • Hvert afsnit adskilles af en linjes luft. Brødteksten skal holde register.

Webhenvisninger og andre henvisninger

 • Står henvisningen i brødteksten, fremhæves den som Geogrotesque regular 10,5 /14 pkt. med spatiering -5 (samme skrift som brødteksten) men laves i rød (0% 91% 72% 25%).
 • Står webhenvisninger separat, kan de fremhæves som Geogrotesque semibold, spatiering -5 i rød (0% 91% 72% 25%).