A4 format: Bagside

Bagside på A4 publikation


Datofelt og logo
Øverst markeres måned og år på alle publikationer i Geogrotesque regular 12/12 pkt. i versaler i 90% sort.
Nederst vises logo og adresse, som placeres ud for det generiske felt.
Der må ikke placeres andet i venstre side, som har hvid bund, udover det grønne OK-logo.

Bagsidetekst på grå baggrund
Det øverste felt skal udfyldes med tekst om publikationens indhold, formål og webhenvisninger til eventuelle søsterpublikationer.
Feltet er altid gråt (0% 0% 0% 15%).

Rubrik er Geogrotesque medium 28/28 pkt. i 90% sort.
Underrubrik er Geogrotesque medium 18/21 i rød (7% 100% 82% 26%).
Brødteksten er Geogrotesque regular 10,5/14 pkt. i 100% sort.
Webhenvisninger er Geogrotesque semibold i rød (7% 100% 82% 26%).

Generisk felt på rød baggrund
Feltet forneden har altid en fast generisk tekst, alt efter hvem publikationen er udgivet til. Denne tekst kan ikke ændres.
Underrubrik er Geogrotesque semibold 20/20 pkt. i negativ.
Brødtekst er Geogrotesque medium 10,5/14 pkt. i negativ.