A4 format: Sideopbygning

Udsnit af grid
  • Dokumentet bygges op af 2 eller 3 spalter.
  • Spalternes mål er enten 56 mm eller 87 mm.
  • Bruges 2 spalter skal de være 87 mm brede.
  • Bruges 3 spalter måler spalterne 56 mm.
  • Spaltemellemrummet er altid 6 mm.
  • Tekst starter altid 40 mm nede på papiret, målt fra toppen af arket.
  • Bunden af spalterne sættes til 24,872 mm.