A4 format: Paginering

udsnit af paginering

 

  • FOA skrives på alle sider sammen med en rød lodret streg, efterfulgt af titlen på publikationen.
  • Sidetallet og FOA sættes i Geogrotesque semibold 9 pkt. i versaler i 100% sort.
  • Titlen på publikationen sættes i Geogrotesque regular 9 pkt. i versaler i 100% sort.
  • Den røde streg (0% 91% 72% 25%) er en typografisk lodret streg i Geogrotesque regular 9 pkt. hævet 1 pkt. fra grundlinjen.
  • Afstand på hver side af den lodrette røde streg svarer til dobbelt mellemrum. 
  • Er titlen lang, kan en kortere titel anvendes.
  • Plads mellem sidetal og FOA er 7 mm. 
  • Pagineringen er placeret, så der er 8 mm fra kanten af papiret i toppen af siden.

  • Alle publikationer over 4 sider har paginering.