A4 format: Indholdsfortegnelse og kolofon

Eksempel på indholdsfortegnelse og kolofon

 

Indholdsfortegnelse

 • Indholdsfortegnelsen holdes gerne på 1 side, men er fleksibel og kan strække sig til 2 sider. Der kan tilføjes flere niveauer, hvis nødvendigt. Dog er det ønskværdigt at holde sig til få niveauer. Designeren definerer hvor mange niveauer, der skal være i indholdsfortegnelsen.
 • Der skal altid være en farvet baggrund på indholdsfortegnelsen. Farven kan med fordel relatere til farven på forsidemotivet. Dog skal den indgå i FOAs farvepalette. Der må ligeledes trækkes et grafisk element ind i indholdsfortegnelsen. Det kan ligge som baggrund og være afstemt med baggrundsfarven og ikke forstyrre læsbarheden. 
 • Ordet 'Indhold' sættes i Geogrotesque regular 48 pkt. i 90% sort, spatiering -5, i en tekstboks med hvid baggrund. Boksen skal passe til griddet + 1 mm, der trækkes ud over bagkanten (kassen bliver således 57 mm). Boksen skal være 21,229 mm høj og trukket 1 mm op over toplinjen.
  Hvis der er kapitler i publikationen, kan disse nævnes i yderste venstre spalte, sat i Geogrotesque medium, 10,5/14 pkt. i versaler, højrestillet og i 100% sort.
  Spalten med brødteksten skal være 118 mm i bredden. Den skal være placeret i anden spalte.
 • Brødteksten i indholdsfortegnelsen sættes i Geogrotesque regular 10,5/14 pkt. i 100% sort. Sidetallet højrestilles altid og aldrig i bold. Brødteksten har et indryk på 3 mm i forhold til overskriften i kapitlet.
 • Ved farvet baggrund (fx rød) står brødteksten i negativ.
 • Titlen på kapitel sættes i Geogrotesque bold, 10,5/14 pkt. i rød, hvis det kan lade sig gøre (0% 91% 72% 25%).
 • Der skal ikke være paginering på siderne i indholdsfortegnelsen.

 

 

Kolofon

 • Teksten sættes i Geogrotesque regular, 8,5 /13 pkt. i 90% sort. Er altid placeret på side 2, hvor den vokser fra bunden.


Hvis kolofonen bliver meget høj, kan den komme i konflikt med indholdsfortegnelsen. Tekstmængde bør derfor holdes på et minimum. Hvis der er for meget tekst, kan næste spalte inddrages. Hvis tekstelementerne er 'flydende' sættes egenavne med regular og resten med bold.