A4 format: Forside

Forside på A4 publikation

Logo
Logo ligger låst på Mastersiden, placeret i top på forsider.

Sektormarkering i top
Sektormarkering er placeret højrestillet 15 mm fra bagkant.
Sektornavn: Geogrotesque medium 17/12 pkt. i versaler i 90% sort, felt 12 mm fra top med sektorundergruppen.
Sektorundergruppe: Geogrotesque medium 12/12 pkt. i 90% sort, 19,5 mm fra top.

Illustrations- og rubrikfelt
Der er 40 mm fra top til billedfelt og toppen af overskrifters versalhøjde. 

Fast forsiderubrik 1
Geogrotesque semibold 74/74 pkt. i 90% sort, spatiering -5.
Afstand fra tekst til kant i den hvide fokusboks er minimum x-højde af rubrikken, når det er oppe og til højre. X-bredden placeres fra efter det sidste bogstav i overskriften uanset linje, her 11,75mm. I bunden angiver x-højde afstanden fra bogstavets underlængde til kant af hvidt felt.
Til venstre følger tekstens forkant illustrationsfeltet, og selve den hvide fokusboks går til kant af formatet.

Forsiderubrik 1 (fri af overkant)
Opfører sig som forklaret ovenfor, men der skal være minimum x-højdeafstand til overkant af fokusboks fra toppen af rubrikkens x-højde.
Det nederste hvide felt skal være minimum 13 mm fra bunden, hvis logo er for oven.

Fast forsiderubrik 2
Geogrotesque bold 65/65 pkt. i 90% sort, bemærk spatiering -5.
Det hvide tekstfelt justeres med 1 x-bredde af rubrikken: 11,4 mm x-bredden placeres fra efter det sidste bogstav i overskriften uanset linje.

Underrubrik er Geogrotesque medium 20/23 pkt. i rød (7% 100% 82% 26%)
Underrubrikkens hvide felt måler h11,7 mm ved en linje underrubrik (styret af x-højden af rubrik 1). Underrubrikken hænger på toppen af x-højden på underkanten af rubrikfeltet, dvs. de 2 felter sidder lidt forskudt ind over hinanden, der hvor de mødes. Fra underrubrikkens bund til bunden af det hvide tekstfelt er der 8 mm, uanset om der er 1 eller 2 linjer.

Rygfeltet
Det røde felt eller grå datofelt i rygfeltet er altid placeret udenfor det hvide tekstfelt. Det røde felt er altid uden tekst og måler altid 15 x 10 mm.

Datofelt på forsiden (a-kasse alene) i farven grå (45% 25% 16% 59%)
Der må kun stå månedsnavn og år i det grå felt.
Geogrotesque regular 11/12 pkt. i negativ, versaler, spatiering 10.
Det grå felt står vertikalt, er 15 mm højt. Feltet skal tilpasses i længden, så teksten lige kan stå der.
Teksten står centreret, 4 mm indryk i begge sider.