Elevkontingent - under 30 år og har ingen indtægt udover min elevløn

For 85 kr. om måneden kan du blive medlem af a-kassen og fagforeningen, hvis du opfylder en række betingelser.

Dit månedlige kontingent består af (2022-satser):
  • Medlemskab af fagforeningen: 70 kr. (hvis din elevløn er under 19.351 kr.)
  • Medlemskab af a-kassen: 15 kr. (hvis din elevløn er under 19.351 kr.)

Bemærk: Din elevløn kan være for høj til at få nedsat kontingent, men vi opfordrer dig til at søge nedsat kontingent. Du kan se det generelle kontingent her

Betingelser

Er du medlem af a-kassen, kan du desuden slippe for at betale medlemsbidrag til staten og dermed spare 368 kr. om måneden, hvis du:

  • i gennemsnit har en samlet indtægt fra elevløn, bijob og lignende på højst 19.351 kroner om måneden. Det er kun i 2022 og 2023, du må have indtægt ud over din elevløn.
  • går på en uddannelse af 18 måneders varighed (eller IGU)
  • ikke får sociale ydelser fra det offentlige, fx kontanthjælp eller dagpenge fra a-kassen

Du kan få nedsat administrationsbidraget til a-kassen til 15 kr. og kontingentet til fagforeningen til 70 kr., hvis du:

  • har en samlet indtægt (elevløn + anden indtægt) under 19.351 kr. om måneden
  • ikke får ydelser fra a-kassen, fx dagpenge
  • går på en uddannelse inden for FOAs faglige område, fx SSA  Se oversigt over FOAs fagområder

Er du i tvivl, om du opfylder betingelserne eller vil du gerne høre mere, så kontakt os.

Vigtigt - hvis du tjener ekstra penge

Hvis du betaler nedsat kontingent, men har tjent penge ved siden af din elevløn, skal du efterbetale kontingentet for hele perioden, du er godkendt til at få nedsat kontingent (fritagelsesperioden). I 2022 og 2023 gælder dog den særregel, at du gerne må tjene penge ved siden af din elevløn, så længe du samlet ikke tjener over 19.351 kr. om måneden. A-kassen har pligt til at tjekke din indkomst én gang om året for at se, om du har tjent penge ved siden af din elevløn. Hvis du gerne vil tjene penge ved siden af din elevløn, skal du derfor kontakte a-kassen, inden du starter med at arbejde.

Se eksempel: Trine skulle betale penge tilbage