Kontingent for pædagogstuderende under 30 år

For 85 kr. om måneden kan du blive medlem af a-kassen og fagforeningen, hvis du opfylder en række betingelser.

Hvis du tjener under 19.351 kr. pr. måned, består dit kontingent af (2022-satser):

  • Medlemskab af fagforeningen: 70 kr.
  • Medlemskab af a-kassen: 15 kr.

 
Hvis du tjener 19.351 kr. eller derover pr. måned:
Hvis din samlede indtægt er på eller over 19.351 kr. om måneden, kan du ikke få nedsat kontingent. Du skal i stedet betale den generelle kontingentsats. Du kan se det generelle kontingent her

 

Betingelser

Er du medlem af FOAs A-kasse, kan du kan slippe for at betale medlemsbidrag til staten og sparer 368 kr. om måneden, hvis du:

  • har en samlet indtægt (SU + anden indtægt) på højst 19.351 kr. om måneden
  • går på en uddannelse af 18 måneders varighed (eller IGU)
  • ikke får sociale ydelser fra det offentlige, fx kontanthjælp eller dagpenge fra a-kassen.

Du kan få nedsat administrationsbidraget til a-kassen (15 kr.) og kontingentet til fagforeningen (70 kr.), hvis du:

  • har en samlet indtægt (SU + anden indtægt) under 19.351 kr. om måneden
  • ikke får ydelser fra a-kassen, fx dagpenge
  • går på en uddannelse indenfor FOAs faglige område, fx SSA   Se oversigt over FOAs fagområder

Er du i tvivl, om du opfylder betingelserne eller vil du gerne høre mere, så kontakt os.