Uddannelseskontingent - grundforløb (over 30 år og på SU)

For 536 kr. om måneden kan du være medlem af fagforeningen og a-kassen, hvis du opfylder en række betingelser.

Dit månedlige kontingent består af (2022-satser):
  • Medlemskab af fagforeningen: 0 kr.
  • Medlemskab af a-kassen: 15 kr.
  • Efterlønsbidrag: 521 kr.

Bemærk: Din elevløn vil som oftest være for høj til at få nedsat kontingent, men vi opfordrer dig til at søge nedsat kontingent. Du kan se det generelle kontingent her

Betingelser

Som medlem af a-kassen kan du slippe for at betale medlemsbidrag til staten og dermed spare 368 kr. om måneden, hvis du:

  • har en samlet indtægt (SU + anden indtægt) på højst 19.351 kr. om måneden
  • går på en uddannelse af 18 måneders varighed (eller IGU)
  • ikke får sociale ydelser fra det offentlige, fx kontanthjælp eller dagpenge fra a-kassen
  • betaler efterlønsbidrag
  • havde dagpengeret ved uddannelsens start.

Du kan få nedsat administrationsbidraget til a-kassen til 15 kr. og kontingentet til fagforeningen til 0 kr., hvis du: 

Er du i tvivl, om du opfylder betingelserne eller vil du gerne høre mere, så kontakt os.