FOA elever

Hvad betaler jeg til, når jeg er medlem af fagforeningen og a-kassen?

Dit kontingent består af tre dele:

  1. medlemsbidrag og ATP til staten
  2. administrationsbidrag til a-kassen
  3. kontingent til fagforeningen.

Hvis du er tilmeldt efterlønsordningen, betaler du også et efterlønsbidrag.

Dit kontingent består af følgende dele:

Medlemsbidrag og ATP

Medlemsbidrag og ATP er den del af kontingentet, der går til staten, og som bl.a. går til udbetaling af dagpenge.

Administrationsbidrag

Administrationsbidraget er den del af kontingentet, der går til at betale for a-kassens administration.

Kontingent til fagforeningen

Kontingentet til fagforeningen er den del af kontingentet, der - som ordet siger - går til betaling af fagforeningen FOA, så de kan hjælpe dig, hvis du får brug for det.

Efterlønsbidrag (valgfrit)

Efterlønsbidraget er det beløb, du betaler for at være medlemskab af efterlønsordningen. Hvis du vil være med i den, skal du tilmelde dig, inden du fylder 30 år.