Spørgsmål ved indmeldelse i FOA

For at du kan blive indmeldt i FOA, har vi brug for at vide følgende:

Hvis du er i arbejde:

 • Adresse (+ evt. afdelingsnummer) og telefon på din arbejdsgiver:
  Find oplysningerne på din lønseddel, hvis du har en sådan.
 • Ansættelsesdato:
  Hvornår blev du ansat?


Hvis du er under uddannelse:

 • Skolens navn
 • Start og slutdato:
  Hvornår du er begyndt/ begynder studiet og hvornår du forventer at afslutte det?
 • Indtægt:
  Hvilken indtægt har du FØR skat om måneden under din uddannelse?


Generelle spørgsmål:

 • Betalingsoplysninger:
  Hav Dankort eller reg. og kontonr. parat, så du kan blive tilmeldt Betalingsservice (PBS). 
 • Efterløn:
  Vil du tilmeldes efterløn?
  (gælder kun hvis du er over 30 år og skal indmeldes i a-kassen)