PUNKT 7: INDKOMNE FORSLAG

Forslag til beslutning fremsat af bestyrelsen:

Udgivelsen af medlemsbladet FOA SOSU stopper med udgangen af 2024, og der skrues yderligere op for medlemsinformation via elektroniske medier som nyhedsbrev, sociale medier, SMS o.l.