På valg 2023 - 2026

2023

Faglig sekretær Janine Almy

Faglig sekretær Eva D’Artibale Lorenzen

Bestyrelsesmedlem Kate Blumensaadt Flenting

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Glaven

Bestyrelsesmedlem Laila Marie Hansen

2. bestyrelsessuppleant Jannie Hagbo

Revisorsuppleant, vakant

 

2024

Næstformand Charlotte von Mehren

Bestyrelsesmedlem Susanne Yesilmen

Bestyrelsesmedlem Heidi Kelm Jensen

1. bestyrelsessuppleant Charlotte Bartholin

Revisor Bettina Svenningsen

  

2025

Faglig sekretær Camilla Pedersen

Bestyrelsesmedlem Susanne Winsløw

Bestyrelsesmedlem Lene Tesdorph Jørgensen

2. bestyrelsessuppleant Jannie Hagbo

Revisorsuppleant vakant

 

2026

Formand Tina Græsted

Faglig sekretær Maria Konstantinidou

Bestyrelsesmedlem Mads Alslev Jürgensen

Bestyrelsesmedlem Susan McAlden

1. bestyrelsessuppleant Charlotte Bartholin

Revisor Charlotte Christiansen