Faggrupperepræsentanter

Faggrupperepræsentanterne vælges på generalforsamlingen i lige år. De deltager i faggruppelandsmøder og arbejder sammen med den sektoransvarlige faglige sekretær i forbindelse med særlige aktiviteter for faggrupperne.

Social- og sundhedshjælpere

  • Dan Larsen

Social- og sundhedsassistenter

  • Louise Charlotte Bjørneboe Breuner  

Hjemmehjælpere

  • Gitte Andersen

Plejehjemsassistenter

  • Ismail Abu Zahrah

Neurofysiologiassistenter

  • Majbritt Smollerup

 

Øvrige pladser er vakante.