Faggrupperepræsentanter

Faggrupperepræsentanterne vælges på generalforsamlingen i lige år. De deltager i faggruppelandsmøder og arbejder sammen med den sektoransvarlige faglige sekretær i forbindelse med særlige aktiviteter for faggrupperne.

Social- og sundhedshjælpere

  • Dan Larsen

Social- og sundhedsassistenter

  • Peter Joakim Buch

Beskæftigelsesvejledere

  • Bente Levring 

Hjemmehjælpere

  • Gitte Andersen

Plejehjemsassistenter

  • Ismail Abu Zahrah

Sygehjælpere

  • Vivi Lone Andersen

Neurofysiologiassistenter

  • Majbritt Smollerup