Vibeke Jensen

Bestyrelsesmedlem

Foto af Vibeke Jensen


Øvrige tillidshverv:


Fællestillidsrepræsentant i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.


Bestyrelsesudvalg i fagforeningen:


Medlem af 1. maj-udvalget


Uddannelse:


Sygehjælper

Diplomuddannelse for tillidsrepræsentanter, Offentlig forvaltning, 2006