Susanne Yesilmen

Bestyrelsesmedlem

Foto af Susanne Yesilmen

Social- og sundhedsassistent

Tillidsrepræsentant Hjemmehjælpen A/S