Kisser Maak

Bestyrelsesmedlem

Foto af Kisser Maak

Øvrige tillidshverv:


Fællestillidsrepræsentant på Herlev Hospital


Uddannelse:


Social- og sundhedsassistent