Eva D'Artibale

Medlem af politisk ledelse

Foto af Eva D'Artibale

Politiske ansvarsområder:

  • Regionen: Ansvarlig for hele regionen, det somatiske område, psykiatrien og den sociale virksomhed.
  • Ansvarlig for følgende kommuner: Ballerup og Vallensbæk.
  • Tovholder for alle tre områder i forhold til hele Regionen Hovedstaden
  • Uddannelsesfagligt råd i region Hovedstaden
  • Tovholder/bisidder i Styrelsen for Patientsikkerhed
  • FOS (Faglige Organisationers Samarbejde i regionen)
  • Samarbejde med de tidl. LO-organisationer i regionen
  • Regionsbestyrelsen
  • Regionssektorbestyrelsen
  • 1. maj
  • Arbejdsmiljøarbejdet, herunder politisk ansvarlig for AMR-uddannelse
  • FH Hovedstadens Arbejdsmiljønetværk

Faglig karriere:

2013 - Medlem af politisk ledelse

2010: Medlem af FOA SOSUs bestyrelse

2007: Fællestillidsrepræsentant Bispebjerg Hospital

1998: Tillidsrepræsentant i Neurologisk afdeling Bispebjerg Hospital

Tidligere beskæftigelse:

1990: Hjemmehjælper Vesterbro Hjemmepleje

1992: Social- og sundhedshjælper Vesterbro Hjemmepleje

1996: Gruppeleder Nybodergården

1997: Social- og sundhedsassistent Neurologisk afdeling Bispebjerg Hospital