Christina Salkvist Frederiksen

Suppleant

Foto af Christina Salkvist Frederiksen

Øvrige tillidshverv

Lokal tillidsrepræsentant i Gentofte Kommune

Fællestillidsrepræsentantsuppleant

Uddannelse

Social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent.