Sangen er skrevet og sunget af FOA SOSUs tillidsrepræsentanter.

På med vesten - FOA SOSU starter festen

Der blev både snakket medlemsservice, frisættelse af ældreplejen og nye overenskomster på det private område, da 180 tillidsrepræsentanter fra FOA SOSU mødtes til konference.
Men midt i alvoren blev der også tid til kreative udfoldelser, da synlighed og aktivisme frem mod OK24 med nye overenskomster på det offentlige område kom på dagsordenen.