Foto: Mark Knudsen/Monsun

Støtte til ansatte i DSB

Jernbanearbejderne får opbakning fra FOA Social- og Sundhedsafdelingen til deres kamp for ordentlige arbejdsforhold.

Ved generalforsamlingen i FOA Social- og Sundhedsafdelingen vendte de fremmødte tommelfingeren i vejret til beskeden om, at fagforeningens politiske ledelse havde besluttet at sende 10.000 kroner til Dansk Jernbaneforbund for at bakke op om jernbanearbejdernes kamp for fair forhold.

Næstformand Tina Græsted motiverede beslutningen og forklarede, at DSB har opsagt en lang række lokalaftaler og ønsker at forringe forholdene for medarbejderne på en lang række områder.

DSBs udspil har fået jernbanearbejderne til at nedlægge arbejdet i flere omgange, og Tina Græsted understregede, at fagforeningen ikke bakker op om overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, men om målet: Rimelige arbejdsforhold.

”Under OK18 fik vi opbakning fra venner, vi ikke vidste vi havde. Nu er der nogle, der har brug for vores opbakning”, sagde næstformand Tina Græsted.