$name

Sparekniven stikkes i Københavns sygehuse

 

Sygehusvæsenerne i Københavns Amt og H:S hvæsser sparekniven. I Amtets planlægger Amtsrådet bland andet at nedlægge føde- og børneafdelingen på KAS Gentofte.
H:S har allerede spareforslag for 166 mio. kr.
Personalet forsøger at hindre planerne.

 
Af Merete Astrup

Sygehusene i København står overfor dramatiske forandringer med dårligere service til følge, hvis de planlagt besparelser bliver gennemfør i 2004.

I Amtet betyder det at fødeafdeling og børneafdeling på KAS Gentofte lukker, samt nattelukning af flere skadestuer.

De tre amtssygehuse skal i alt spare 140 mio. kr. næste år.
Det er en populær fødeafdeling der lukker på Gentofte, og det vil betyde at der så ingen fødeafdeling er i den nordlige del af amtet. Gætterierne går på, at de fødende så tager uden for amtet og føder, nemlig til Rigshospitalet.

De voldsomme besparelser i Amtet begrundes med, at der skal bruges 100 mio. kr. til kræftbehandling.

Derudover ligger regeringens skattestop som en tung sky over amter og kommuner.
 
På politikerbesøg
Også i H:S hvæsses sparekniven. De 166 mio. som allerede er forelagt er formentlig ikke nok, forlyder det.

For at få økonomien til at hænge sammen skal H:S have yderligere penge fra Københavns og Frederiksberg Kommuner. Men de har begge meldt pas.

Fra Københavns Kommune hedder det endvidere, at man vil afvente Strukturkommissionens forslag.
De sparemuligheder der hidtil er blevet nævn i H:S er lukning af Frederiksberg Hospital, børneafdelingen på Amager Hospital og genoptræningsenheden i Montebello i Spanien.

- Men det er ikke nok, til at dække, siger næstformand i CSU, Karen Stæhr.
Det Central Samarbejdsudvalg har skriftligt bedt om et møde med de politiske partier, og er i fuld med deres besøg.