$name

Dette er ikke en bagatel 

 

-  Dagene, hvor dit fagblad dumper ind gennem brevsprækken, kan være talte.

af næstformand Karen Stæhr
 
Først fjerner regeringen smagsdommere, eller rettere de smagsdommere de er uenig med.  Herefter har regeringen forsøgt sig med kvælningstag på fagbevægelsen og de rettigheder den har tilkæmpet sig gennem årtier.
 
Nu er turen kommet til fagbladene.
De fagblade som i dag er med til at sikre mangfoldigheden i mediebilledet, bidrager til den demokratiske meningsudveksling og ytringsfriheden i samfundet, og netop derfor får statsstøtte. Så der bliver en ligestilling med dagspressen, som er momsfritaget.  

Det er godt nok ikke disse fine frihedsbegreber regeringens repræsentanter bruger, når de lægger op til at fjerne, det statslige portotilskud til fagblade og nogle tidsskrifter.

Nej, det er bare en økonomisk post i et budget hos Post Danmark, i forbindelse med finansloven. Og et nyt Postforlig.

Ikke desto mindre ligger der er en hel del mediepolitik i Post Danmark, fordi det statslige tilskud sikrer udgivelsen af fagblade og tidsskrifter.

I det danske mediebillede er det i fagbladene, at holdningerne bliver repræsenteret på en anden måde end i de øvrige medier.  Det er i fagbladets spalter vores medlemmer, kolleger og arbejdspladser kommer til orde på deres betingelser.

Uden vores fagblade ville vi mangle nogle vinkler på historierne om plejehjemsskandalerne. Uden vores fagblade ville vores arbejdsgivere og lovgivere og det offentlige rum mangle nogle informationer og meningsudvekslinger.
 
Hvis regeringen vedtager at fjerne 188 millioner kr. i portotilskud fra fagbladene bliver konsekvenserne at mangfoldigheden, i det danske mediebillede bliver indskrænket alvorligt.

Hvilket i øvrigt er i strid med regeringens egne udmeldinger i Medieforliget med Dansk Folkeparti.
Rigtig mange fagblade og interesseblade har ingen økonomisk mulighed for at overleve.
For infoa betyder det, at hvert eksemplar vi udsender vil stige fra ca. to kr. til ca. 10 kr.( Vi udsender over 19.000 eksemplarer 11 gange om året.)

Det er i næsten det samme, som at lukke bladet.
Sådan vil vi aldrig høre det fra regeringen. Det vil fra nu af og til finansloven er vedtaget, blot blive omtalt som en besparelse i Post Danmark.

Vores statsminister, som også er pressens minister, har jo for vane selv at afgøre, hvad der er bagateller i den offentlige og politiske debat.
Netop derfor er det vigtigt at skyde forslaget ned med argumenter inden, at det bliver endeligt fremsat. For det her er ikke en bagatel.