$name

Det bliver sjovt 

Store Praktikdag i fagforeningen bliver en dag med fest og faglighed. Det garanterer eleverne bag initiativet.
Vi håber, at vi motiverer både de elever, der skal i praktik, og de der er i praktik til at komme, siger fire elever fra fagforeningen nystiftet elevforening. 
  
Af Merete Astrup
 
Det bliver en dag med lutter gode oplevelser. For det først en masse faktuelle oplysninger om praktik.

Og for første gang i historien overrækkes en pris til bedste praktiksted.
Det er eleverne, der vælger det bedste praktiksted.

Eleverne vurderer på et skema, der er på vej ud til alle, hvilke kriterier der skal til for at vurdere et praktiksted som godt, og det bedste praktiksted får overrakt en pris.

- Vi glæder os meget til denne del, fordi det er vigtigt både for kollegerne ude på arbejdspladserne og vores praktikvejledere at få en pejling på, hvad der er et godt praktiksted, set med elevernes øjne siger Tina, Inger-Marie, Lis og Christian, der har arbejdet med Store Praktikdag.

Af samme årsag håber de også, at der vil komme rigtig mange praktikvejledere med på dagen.
 
Kollektiv latter
Dagen bliver en dag, hvor alle interesseret kan kommer og høre om hvad praktik er. Eleverne vil fortælle om, hvad de synes er et godt praktiksted. Der vil blive rig lejlighed til at snakke med andre elever, praktikvejledere og kolleger og fagforeningsrepræsentanter.

Og så bliver det sjovt, lover de fire elevrepræsentanter.

- I skal latre med en latterdame, hvorfor?
- Fordi det altid er godt med en latter. Det får altid noget godt frem i os, når vi griner eller smiler. Vi kender alle fornemmelsen af et godt grin, hvis en fortæller en vittighed, siger Lis Hansen.

Hun har selv været til et latterarrangement og begynder, at grine bare hun fortæller om det.
Tina Nielsen bakker op. Hun var til samme arrangement, og selvom hun i starten syntes det var lidt underligt at stå og grine kollektivt, kunne hun ikke lade være.

- Vores hverdag går ofte op i vagtplaner og statistikker og rutiner, siger hun.
Christian tilføjer:

- Humor er en god ting at have i vores fag, både overfor patienterne og kollegerne, bare man aldrig hænger andre ud.
 
Fortæl hvad du kan
- Hvilke forventninger har I til dagen?
Christian Kaad svarer:

- Først og fremmest håber vi, at dagen kan være med det at gøre det klart at elever har ret til at komme med ønsker til et praktiksted. Elever har jo fået en ny rolle med den nye uddannelse, vi skal selv fortælle hvad vi er gode til.

- Er det svært?
Ja, det kan det være, fordi man som elev har tendens til ikke at fortælle, der man tager for givet at andre ved man kan.

Vi skal i det hele taget blive bedre til at sælge os selv, siger Christian.