$name

Den engelske model

 

Forslag om frivillige på hospitalerne bygger på "den engelske model". I England har man kendt til frivillige på hospitalerne i over 25 år, og Frivillighedscentralen har taget udgangspunkt i deres erfaringer.
 
Af Michael Neumann, Defacto Kommunikation
 
Adskillige hospitaler i Hovedstadsområdet var repræsenteret på flere konferencer i november måned 2002 om frivillige på hospitaler.

Konferencerne blev afholdt af Frivillighedscentralen, der i en efterfølgende rapport konkluderede, at "alle deltagere var positive over tanken om at indlemme frivillige på hospitalerne - og positive overfor 'den engelske metode'". Ifølge rapporten ser den engelske model nogenlunde således ud:
Formålet med frivillige på hospitalerne er:

At højne livskvaliteten for patienten ved at afhjælpe den ensomhed, afmægtighed eller hjælpeløshed som patientrollen medfører, at adsprede, tilbyde menneskeligt samvær under indlæggelsen,
at aflaste de pårørende, at være et supplement/tilskud til den professionelle pleje og omsorg, således at summen af den professionelle og frivillige indsats giver øget livskvalitet og dermed et kvalitetsløft for patienten under indlæggelsen, at give borgere mulighed for et meningsfuldt frivilligt arbejde.
 
Uafhængig organisation
Organiseringen af frivillige skal ske uafhængigt af hospitalets organisation, økonomi og drift, og i stedet lægges i en forening: "Hospitalets Venner". Vennerne kan f.eks. være organisationer indenfor sygdom og ældreområdet, som gennem økonomisk støtte og med hjælp fra diverse fonde kan skabe et grundlag for de frivilliges aktiviteter. En uafhængig venneforening skal kunne sikre:

Fælles, uafhængig frivillighedspolitik og etik, at al administration (ansættelse, visitering, introduktion, supervision, vejledning, vagtplaner m.m.) ikke belaster hospitalets personale, at det frivillige arbejde er uafhængigt af hospitalets budget og evt. besparelser, at frivillige job er småopgaver, der ellers ikke ville blive udført, at alle frivillige job er godkendt af fagklubber og afdelinger at der visiteres og ansættes efter fælles kriterier.
 
Tilbud til pårørende og patienter
De frivillige job inddeles i to grupper: én, hvor jobbene er målrettet hele hospitalet og én, hvor de er knyttet til den enkelte afdeling.

Eksempler på job i den første gruppe kan være at guide besøgende til en relevant afdeling, hente og bringe handicappede og pårørende, arrangere fælles arrangementer ved højtiderne, sørge for kunst på væggene o.s.v.

I den anden gruppe tales der om job som småærinder i kiosken, ledsage en patient til frisøren, hente saft og vand, poste breve, sørge for adspredelse, ledsage og adsprede patienten til/ved undersøgelser, gå ture o.s.v. Eksemplerne er blevet til med baggrund i de engelske erfaringer.

Rapporten understreger, at de frivillige er et tilbud til de pårørende og til patienten og altså ikke til hospitalet eller afdelingen. Den frivilliges rolle ses mest som svarende til den pårørendes eller besøgendes. Og grænserne for den frivilliges rolle stilles således op:

Den frivillige må ikke røre patienten
Den frivillige må ikke give gode råd
Den frivillige skal bære ID-kort
 
Ude af hospitalets regi
Der ansættes en frivillighedskoordinator på det enkelte hospital, og den frivillige refererer udelukkende til koordinatoren.

Derved kan man undgå den "jobglidning", der kan opstå, hvis den frivillige var "ansat" af afdelingen. På travle dage kunne det jo være fristende, at bede den frivillige om, at påtage sig andre og mere professionelle opgaver end de, der var forudsat.

Frivillighedskoordinatoren er garanten for, at den frivillige kun udfører de opgaver, der fremgår af den udleverede jobbeskrivelse og som er godkendt af klubber og afdeling.

I rapporten anbefales det, at aflønningen af koordinatoren sker gennem foreningerne og altså uden for hospitalernes regi, hvilket ses som en fordel.

Frivillighedskoordinatoren skal sørge for "ansættelse", visitation, introduktion, opfølgning, supervision m.v. af de frivillige. Den frivillige udfylder et ansøgningsskema, og vedlægger helbredserklæring, straffeattest og navne på to referencer, som kontaktes før ansøgeren har en indgående samtale med koordinatoren.
 
Den frivillige skal underskrive etik- og tavshedspligterklæring og får udleveret hospitalets håndbog om etik- og frivillighedspolitik.