$name

Væk med papiret

 

Hovedstadens Sygehusfællesskab, HS har, har nu i et år været i gang med Danmarkshistoriens hidtil største IT-projekt - HS IT-strategi 2002-2006.

Af Merete Astrup
 
Om tre år har alle medarbejderne i hovedstadens hospitaler en klinisk IT arbejdsplads, hvor computeren er et dagligt redskab.

- I det videre perspektiv er det visionen, at disse oplysninger også skal kunne ses af patienten selv hjemme ved egen computer, af den praktiserende læge og læger på hospitaler uden for HS, som patienten giver tilladelse til, skriver bestyrelsesformand Lars Engberg i et debatindlæg i Jyllands Posten.

I første omgang skal medarbejderne se og inddatere alle relevante oplysninger om en patient - lige fra journalnotater, laboratoriesvar, medicinoplysninger, røntgenbilleder, reservationer til undersøgelser osv. Og alle oplysninger vil være tilgængelige på tværs af afdelinger og hospitaler i H:S.

Det bliver noget af en udfordring for personalet, når det store projekt skal virkeliggøres i hospitalets hverdag. Alle arbejdsområder på hospitalerne bliver omfattet, og alle medarbejdere er nødt til at dokumentere deres arbejde efter samme logik.

Den enkelte faggruppe skal ikke længere tænke i den traditionelle arbejdsdeling, men er nødt til at arbejde og tænke tværfagligt og på tværs af afdelinger og hospitaler. Det bliver både svært og spændende.

Karen Stæhr, næstformand i Det Centrale Samarbejdsudvalg i H:S, mener det er den rigtige udvikling.. men netop fordi det er så stor en udfordring for personalet understreger hun vigtigheden i at alle medarbejdere omkring patienten bliver involveret i udviklingen.

Det betyder også at alle medarbejdere skal undervises. Det skal ike kun være forbeholdt en lille gruppe, som læger og sygeplejersker, som så efterfølgende kan påberåbe sig store arbejdsbyrder med deraf følgende konvertering m.m. Sker det på en ordentlig måde så ser jeg store fordele, både for medarbejdere, patienter og pårørende, siger Karen Stæhr.

Den nye IT-strategi, vil resultere i mere sammenhængende patientforløb på tværs af afdelinger, hospitaler og andre sektorer i sundhedsvæsenet.

Ifølge Lars Engberg vil patientsikkerheden øges, da indsamling og registrering af oplysninger går efter et fastlagt og præcist mønster. Patienter skal man kunne give oplysninger én gang, også selv om de f.eks. bliver flyttet fra en afdeling til en anden eller fra et hospital til et andet.
 
Elektronisk medicinering
I løbet af efteråret begynder H:S at tage et elektronisk medicinsystem i brug. Det betyder, at medicingivning registreres og kontrolleres elektronisk, så det sikres, at den rigtige medicin i den rigtige mængde er hældt op, og at patienten har fået medicinen.

Da H:S i foråret 2002 blev kvalitetsgodkendt efter internationale standarder, akkrediteringen, blev der peget på netop medicinering som et område, der skulle forbedres Fra undersøgelser af patientsikkerhed ved man, at medicineringsfejl er hyppige på danske hospitaler.