$name

Karen Stæhr ny sektorformand  


Af formand Palle Nielsen
 
Social- og sundhedssektoren i forbundet valgte vores næstformand Karen Stæhr til ny formand den 24. september, det ordinære årsmøde. Det er sket efter et halvt års indædt kritik af den ny arbejdstidsaftale, som trådte i kraft den 1. april i år.

Kritikken førte til, at den tidligere formand Lene B. Hansen trak sig her i sommer. Hermed starter en ny fremtid i sektoren, og i fagforeningen skal vi have en ny næstformand.
 
Jeg håber, at vi nu har fået sat endeligt punktum for den meget ophidsede debat om lønnedgang, som konsekvens af arbejdstidsaftalen, så vi kan begynde at tænke fremad.

I det storkøbenhavnske område har vi arbejdet intenst med at indgå lokalaftaler, og der skulle ikke være medlemmer, der har fået lønnedgang efter 1. april.

Jeg vil godt bruge denne anledning til at opfordre medlemmer, som stadig mener, at de er gået ned i løn, til at kontakte deres tillidsrepræsentant. Så finder vi en løsning med arbejdsgiveren.
 
Formandsskiftet i social- og sundhedssektoren har selvfølgelig givet et afbræk i sektorens arbejde. Det bliver nu Karen Stæhrs opgave at stå i spidsen for arbejdet med sektorens handlingsplan frem til kongressen næste år.

Med den indsigt og viden Karen har tilegnet sig gennem mange år som faglig sekretær og næstformand i fagforeningen, er hun godt rustet til opgaven. Men det er vigtigt, at sektorbestyrelsen og de lokale sektorer bakker op og deltager aktivt i de mange udfordringer sektoren står overfor.
 
Fagforeningens opbakning får Karen først og fremmest fra faglig sekretær Jonna Abrahamsson, som igen er valgt ind i sektorbestyrelsen og hovedbestyrelsen. Tillykke til Jonna!
 
Det var uventet, at der skulle vælges ny sektormand nu. Derfor er det også med kort varsel, at vi i fagforeningen står uden næstformand. I politisk ledelse har vi også en ubesat faglig sekretærpost, da Ann Wæhrens blev ansat som sagsbehandler den 1. juli.
 
Først på året tog bestyrelsen fat på et fremtidsprojekt - "udvikling og omstilling frem til 2006". Baggrunden er, som i forbundet, at vi fremover står overfor store udfordringer, ikke mindst økonomisk.

Med samme medlemsudvikling og samme kontingent som sidste år, så vil der mangle ca. 4 mill. i indtægter i 2006. I forbundet er der iværksat en række projekter, som skal være med til at rationalisere og effektivisere arbejdet også lokalt. Bestyrelsen har samtidig besluttet, at vi skal se på fagforeningens samlede virke.

Vi skal bl.a. se på vore love, herunder også den politiske ledelses sammensætning i fremtiden. I dag vælges der ifølge lovene 8 personer til politisk ledelse.
 
Bestyrelsen tog det første store skridt mod en ny fremtid på et seminar her i september måned.

Der blev taget beslutning om fagforeningens mission, vision og udarbejdet en handlingsplan for den kommende periode. Konklusionerne vil blive lagt frem på generalforsamlingen.
 
Med Karens afgang og den ledige faglige sekretærpost, skal bestyrelsen nu drøfte den aktuelle situation i den politiske ledelse. Jeg har tillid til, at bestyrelsen går ansvarsfuldt og konstruktivt ind i udfordringen og har en indstilling klar til generalforsamlingen den 19. november 2003.