$name

Etagen for blandede opgaver 

 

1. etage i forbygningen huser flere funktioner. Lønafsnittet er et af dem. 
Men det er også på denne etage, der er hjælp at hente for det enkelte medlem. Du får hjælp, hvis du har en arbejdsskade eller, hvis du har et problem på din arbejdsplads, som du og dine kolleger ikke selv kan løse. Det er her materielet til TR og SR og bladet infoa bliver til.
Det er kort sagt etagen for blandede opgaver.
 
Af Merete Astrup
 
-Er der ny løn i at lave kaffe? lyder det muntert ude fra køkkenet.
Bemærkningen er blot en af de mange af slagsen, der til tider fyger rundt på etagen. Her fylder Ny Løn nemlig meget, for her holder lønafsnittet til.

Engang for ikke så længe siden var der større og færre kontorer på 1. etage. Men så blev alle sagsbehandlere, arkiv og informationssekretariatet samlet. Nogle ansatte rykkede op fra stuen og andre rykkede ned fra 2., og så blev de mange på første.
 
Hvem sidder der bag ruden
Som hos medlemmerne fylder Ny løn også meget hos Tina, Per, Trine og Hanne. Den fylder faktisk hele deres arbejdsdag, og måske lidt til.

Når man passerer Pers kontor, er det daglige syn, at se gruppen bag ruden sidde bøjet over papirer og stakke af sager.
 
Det daglige postmøde er under afvikling, og det kan tage kortere eller længere tid, alt efter antallet af sager og, hvor komplicerede de er. Al post, der på en eller anden måde har med løn at gøre, kommer ind her. Så bliver sagerne gennemgået. De der er lige til at gå til, deles ud til de rette sagsbehandlere. Sager der er mere kompliceret bliver i lønafsnittet til nærmere undersøgelse.  

Sammen er de fire et team, der sørger for at forberede lønforhandlingerne. Det vil sige, de finder relevante papirer frem i arkivet, rekvirere nye og supplerende oplysninger, og hvad politikerne, der skal forhandle løn ellers har brug.
- Vi checker om lønindplaceringerne er rigtige, og vurderer om noget kunne gøres anderledes, siger Per.
- Vi foreslår indstillinger og laver kommentar til lønforhandlerne, supplerer Tina.
Det er også hos Tina, Per, Trine og Hanne, at tillidsrepræsentanterne kan hente gode råd, hvis de bliver i tvivl om noget omkring ny løn.

Noget kan klares over telefonen, mens andre problemer kræver møder.
Hanne, der har sorteret posten inden postmødet, fortæller, at der i øjeblikket kommer ca. 100 nyansættelser og ændringer af job om ugen.

- Det svinger i perioder, og vi har haft en periode, hvor vi fik ca. 300 af slagsen.
Lige ved siden af Hanne holder Vibeke B. styr på arkivet. Hun har selv bygget det op, og hun holder skarpt øje med at sagerne komme tilbage igen, når de har været ude.

Vibeke er endvidere formand for de ansattes kunstforening, og det er Vibekes fortjeneste, at der altid hænger kunst i fagforeningen.

Hun har et bredt netværk til kunstnere store og små, nogle amatører andre mere professionelle.
- Vi får faktisk en del henvendelser fra vores egne medlemmer, som gerne vil udstille, og alle er velkomne, siger Vibeke B.
 
Personlige sager
Bag nogle af andre ruder på 1. etage sidder Eva Marie, Helle, og Ruth på hvert sit kontor. Hele dagen er de i kontakt med et medlem enten på telefonen eller ved personlig henvendelse.

Vi kigger forsigtigt ind hos Helle, efter hun har givet tegn om, at hun er ledig. Vi når lige indenfor døren, da telefonen ringer igen.

- Du må sige til din leder, at du ikke kan tale med hende, før din tillidsrepræsentant er til stede, forklarer Helle et medlem.

Henvendt til jeres udsendte siger hun:
- Der var problemer mellem to kolleger på en arbejdsplads. Vi har desværre en del af den slags sager, sukker hun.
Et andet område der kan få Helle og hendes to medsagsbehandlere til at sukke er arbejdstidsaftalen.
Helle smiler højt. Og hvad skal man ellers gøre, når man er i frontlinjen hos vrede medlemmer.
- Det har været forårets hårdeste opgave. Vi forstår godt medlemmernes vrede, men vi kan desværre ikke gøre så meget, vi kan kun informere om, hvad der sker omkring aftalerne, siger hun.
Efter sommeren er der blevet mere roligt om den sag. 
En del gravide medlemmer har mødt Helle i fagforeningens barselscafé, og flere vil komme til at møde hende. Barselscaféen er en af de små succeser.

- Den er kommet for at blive, fortæller Helle.

Sammen med Jenni, der er afdelingsleder, har Helle bygget barselscaféen op.
Jenni fortæller:

- Baggrunden er den nye barselsorlov, som er så vanskelig at gå til, at selv dem der har lavet loven, dårligt kan finde ud af den. Vi fik så den idé at samle de gravide nogle gange om året.
Jenni sidder som de andre bag en glasdør. Hende får medlemmerne også sommetider i røret, hvis de ringer til fagforeningen med et problem.
 
Konfliktløsning
Ruth har gæster, da vi kommer på besøg, men vi få lov at hilse på.
Det handler vist om personalets holdning til en patient.

- Overordnet er det vigtigt, at I bliver enige om en holdning til patienten, forklarer Ruth.
Vi lister ud.

Senere fortæller Ruth:
- Det er personlige faglige sager, vi behandler. Ferieloven, lønspørgsmål, afskedigelser, og  konflikter på arbejdspladserne.

- Desværre ringer et medlem ofte for sent til os i konfliktspørgsmål.   
Eva Marie nikker "kom indenfor" mens hun snakker med et medlem i telefonen.
Vi snupper et billede og smutter ud igen.
 
Til glæde vendt
Vi går videre hen ad gangen, og vi når til Inge. Det er hos hende og kollega Anna, at arbejdsskadesagerne lander. Deres job indebærer på en gang triste skæbner og glade oplevelser.
Inge fortæller mens hun sætter sin taske. Hun er lige kommet ind ad døren. Hun har været ude på en arbejdsplads og undersøge muligheden for et flexjob til en arbejdsskadet sygehjælper.

- Når vi modtager folk, er deres triste skæbne, at de er ramt af en arbejdsulykke eller har en arbejdsskade, som de ikke har fået godkendt som en sådan.

Men når det så lykkes for os at få en godkendelse og oven i købet erstatning, så er der ingen ende på glæden. Ofte har det jo taget flere år, hvor vores medlemmer har levet med deres smerter og bekymringer i uvidenhed, fortæller Inge.

Inge og Anna kan berette om tilfælde, hvor sygdommen og ulykken kan smadre en familie, både økonomisk og psykisk, fordi behandlingstiden er så lang. 

Anna har ikke så meget tid til at snakke i dag, hun har besøg at et medlem. Men vi må gerne kigge ind. 

Det gør vi, og skynder os ud igen.
Gad vide om det lykkes Anna at få en erstatning hjem til kvinden.
 
Info
Rosinen i pølseenden i hvert fald i denne reportage er informationssekretariatet.
- Ellers er vi da ikke rosinen, lyder det fra Vibeke S´ kontor.

Hun er sekretær. Men hun er også, hvad man på en redaktion kalder en redaktionsblæksprutte.
Hendes opgaver fordeler sig på udsendelse af materialer til TR og SR, og opgaverne i forbindelse med fagbladet infoa. 

For at starte på infoa. Vibeke ekspederer annoncer, og lægger dem på hjemmesiden, så snart hun modtager dem. Det er også Vibeke, der læser med på korrekturen i infoa. Hun skriver ind, hvad der stadig kommer på papir til infoa. Og så er hun i det hele taget god til at samle op, hvor redaktøren snubler.

- Og det sker jo af til, siger hun og fniser frækt.
Der er sådan lidt ballade over hende, men en klassisk bemærkning er altid, "Aj, det er jo bare for sjov - og det ved kollegerne godt.

Vibeke sørger for at lægge infoa ind på hjemmesiden, hver gang et nyt nummer er på gaden.
Hjemmesiden styrer hun sammen med Elsebeth, der har det overordnede ansvar. Elsebeth er afdelingsleder i infosekretariatet, som det hedder i daglig tale.

Derudover har hun ansvaret for folk som kommer i jobtræning og arbejdspraktik på arbejdspladsen Godthåbsvej 15.

- Vi har ofte folk i jobtræning og nogle tilfælde kan vi heldigvis få dem i arbejdspraktik, fortæller Elsebeth.

Hun har brugt det meste af dette år på at uddanne sig til e-learning, og er nu en af FOA´s interne instruktører.

Elsebeth kender hver eneste krog i huset. Når hun installerer
pc´ere, rigger telefoner til hos de enkelte kolleger, kommer hun hele vejen rundt.
Infoa, dit lokale fagblad, dumper ind af brevsprækken 11 gange om året.

Det er journalisten, som også er bladets redaktør, der forsøger at følge med i, hvad der rører sig på arbejdspladserne og i det politiske rum i forhold til vores arbejdspladser.
- Det bedste fagblad bliver til i samarbejde med arbejdspladserne, det er historier derfra der gør bladet levende og nærværende, siger Merete.
 
Og så er det for resten også på 1.etage at personalechefen har sit kontor. Anette er ellers ikke sådan at forglemme, og ofte hører man hendes latter ude på gangen. Hun sørger for at personalet har det godt. Det er hende der koordinerer mellem personalet og politisk ledelse.
Hun er lissom bare alle vegne.