$name

Urimeligt arbejdsmiljø på Slottet

 

En uvildig undersøgelse på Slottet i De Gamles By er netop blevet iværksat. Det har personalet det fint med, men de føler sig presset af, at beboeren eller rettede hans pårørende fortsat færdes på plejehjemmet.
 
Af Merete Astrup
 
Situationen på Slottet i De gamles by har efterhånden udviklet sig til en farce.
Hvad der er startet for godt halvandet år siden, som et problem mellem en pårørende til en beboer på Slottet, og personalet som plejede ham, har udviklet sig til en historie om en pårørende, der stort set kan koste personalet rundt i manegen.

Det faste personale stod af, og vikarer fra kommunens vikarkorps blev sat ind. Hvor længe det skulle stå på, var der ingen planer for.

- I hvert fald fik vi ingen tidsfrister for hvor længe, vi skulle stå model til et arbejdsmiljø, hvor vores faste personale ikke turde og ikke ville udføre deres arbejde under beskyldninger om omsorgssvigt og direkte chikane fra kvinden, der er veninde til vores beboer, siger Susanne Johansen Tillidsrepræsentant på Slottet.
 
I december måned udviklede chikanen sig til hemmelig videoovervågning af personalet.
Eller det var på det tidspunkt, personalet opdagede det.
 
Mangler tillid.
Susanne Johansen undrer sig såre over, hvor opbakningen fra Sundhedsforvaltningens ledelse og for den sags skyld Sundhedsborgmesteren bliver af.

I skrivende stund har Forvaltningen ikke fundet det nødvendigt at mødes med FOA´s jurist.
Dét der generer personalet på Slottet nu, er at de skal leve med denne pårørende, som rent ud sagt gør livet på arbejdspladsen til et helvede for dem.

- Vi tror simpelthen ikke på, at Sundhedsborgmesteren og Forvaltningen arbejder på højtryk, som de siger, at de gør, for at finde en løsning, så beboeren og hans pårørende kan flytte væk herfra, siger Susanne Johansen.

Hun har en grund til den ringe tillid:
- Når jeg kigger tilbage i papirerne i denne sag, kan jeg se, hvordan denne pårørende konstant har fået ændringer igennem i plejeplanerne, til trods for at Sundhedsforvaltningen har godkendt de plejeplaner, vi havde lavet for beboeren.

Det rejser spørgsmålet - hvor langt skal man strække sig for at imødekomme en pårørende, og hvor ligger grænsen for rimeligheden i de krav en pårørende stiller.

I det her tilfælde har kravene været aldeles urimelige, og alligevel har hun fået lov til at ændre igennem halvandet år. Først med opsætningen af videokameraet, griber Forvaltningen og senere Sundhedsborgmesteren ind, forklarer Susanne Johansen.
 
Aflyser besøg
Hun fortsætter:
- Så får vi at vide at Sundhedsborgmester Inger Marie Bruun -Vierø på et møde har tilbudt kvinden, at beboeren kan få en plads på et andet plejehjem, hvilket hun har sagt ja til.

Alligevel accepterer borgmesteren, at kvinden aflyser besøget på det nye plejehjem. Hvor mange gange vil man tillade det, kommer det vredt fra tillidsrepræsentanten.

Hverken personale eller ledelse på Slottet har nogle problemer med, at der bliver igangsat en uvildig undersøgelse.

- Tværtimod, siger Susanne Johansen. Vi ser gerne, at det kommer frem, at vi er gode nok til vores arbejde. I det almindelige tilsyn har der ikke været noget at udsætte på vores pleje udover de småting, man altid kan finde. Vores problem er, at undersøgelsen skal foregår, mens den pårørende, som er ved at drive personalet til vanvid fortsat færdes rundt på plejehjemmet.

- Inger Marie Bruun -Vierø, siger til infoa, at hun gør alt hvad hun kan for at finde en hurtig løsning?
- Jamen, vi synes det foregår på vågeblus, og vi forstår ikke, at man accepterer at kvinden  bare aflyser et besøg.
 
Allerede i oktober måned 2002 bad personalet på Slottet Forvaltningen om hjælp.
- Der skete intet, siger Susanne Johansen. 

- Sundhedsborgmesteren siger, at Forvaltningen har været inde hele vejen igennem?
- Jamen, det er også rigtigt for så vidt, at vi har orienteret Forvaltningen hele vejen, men hvad skal vi bruge det til, når kvinden hele vejen får Forvaltningens accept til at gribe ind i vores plejeplaner.
 
Det er da nærmest det modsatte af opbakning til vores arbejde, mener tillidsrepræsentanten.
Hun ser frem til resultatet af den uvildige undersøgelse, som også skal omfatte Sundhedsforvaltningens rolle i forløbet.
 
Nogen svigter
Det ser formand for FOA Social- og Sundhedsafdelingen Palle Nielsen også hen til.
- Jeg har ikke på noget tidspunkt lagt skjul på, at jeg synes at Sundhedsforvaltningen har ladet sagen køre for langt. Og hvis det skyldes politiske begrænsninger, så må Sundhedsborgmester Inger Marie Bruun- Vierø melde ud og tage ansvar, siger han.

Den uvildige undersøgelse skal foretages af et privat firma, Revisionsaktieselskabet af 1. december 1962. Et jysk firma som varetager uanmeldte og anmeldte tilsyn i 14 jyske kommuner.

De skal foretage et generelt tilsyn, hvor de skal vurdere kvaliteten i plejen og omsorgen. Derudover skal de foretage et udvidet tilsyn for at vurdere, hvordan ledelsen på Slottet har håndteret sagen i forhold til beboeren, den pårørende, personalet og Sundhedsforvaltningen.

- Det bliver interessant, for jeg mener dybest set at ledelsen på Slottet har været for vage overfor at stille krav til Forvaltningen. Jeg synes, at når en sag kører i 1 ½ år, så har en ledelse glemt noget. Men jeg går ud fra at firmaet går alle papirer igennem, så vi får kendskabet til hele det forudgående forløb, siger Palle Nielsen.

Og den anden del af det udvidet tilsyn handler så om Sundhedsforvaltningens håndtering af sagen i forhold til beboer og pårørende og i forhold til Slottes personale og ledelse.

- Så der bliver flere vinkler på sagen, og det tror jeg bliver godt. Målet er jo at få genoprettet en normal drift af Slottet.
 
Men jeg håber også på, at denne sag og resultatet af undersøgelsen vil betyde, at der bliver taget alvorligt fat på det, der er kernen i denne sag: Nemlig at få sat op hvilken kvalitet plejehjemmene skal have.

Hvilke tilbud der skal være til beboerne og til de pårørende. Hvilke krav der kan stilles og hvilke der kan opfyldes. Vi ved fra andre sager, at det ofte er denne mangel på "kontrakt" mellem parterne, der udløser konflikter.

Heldigvis hører det indtil videre til sjældenhederne, at konflikterne udvikler sig en farce, som denne sag er blevet til, siger fagforeningens formand.

Susanne Johansen oplyser, at den kvindelige pårørende i øvrigt sidder i Slottets pårørende-råd. Hvilket også er en belastning for arbejdet der.