$name

"Fælles ansvar"

 
Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune er blevet organiseret på en ny måde. En koncernstruktur som betyder, at driftsopgaver og udviklingsopgaver bliver skilt ad. Strukturen vil sikre en klar deling mellem bestillerfunktion og udførerfunktion.

Af faglig sekretær Anne-Lise Nielsen

Der er etableret syv Ældrekontorer til at koordinere og målrette udføreropgaven, og der er oprettet syv nye Pension- og Omsorgskontorer til at varetage bestilleropgaver.

Jeg ser omlægningen af Sundhedsforvaltningens organisation, som en styrkelse af den samlede indsats for byens ældre medborgere, og set fra vores medlemmers side, er det godt at få samlet ældreomsorgen i distrikter.

Det vil give mulighed for et større fagligt netværk. Det har vi arbejdet på længe i fagforeningen, nu kommer det måske helt af sig selv.
 
Når TRérne får mulighed får at mødes i netværk, vil de kunne støtte hinanden og udveksle erfaringer.

Jeg kan forestille mig, at der kan oprettes fælles uddannelsesudvalg, laves fælles personalepolitikker og fælles vikarkorps, og sikkert meget mere. Den lokale struktur bør opbygges, så den understøtter ideen om fælles ansvar.

For at sikre medarbejderne indflydelse anser jeg det for nødvendigt, at der oprettes Hovedsamarbejdsudvalg på Ældrekontorerne, med repræsentation fra alle hjemmeplejekontorerne og alle plejehjemmene i distriktet, og naturligvis Hovedsikkerhedsudvalg.

Hele denne side skal være lige så synlig og nærværende, som der lægges op til på ledelses niveau.
Hvis forandringsprocessen skal lykkedes, er det uhyre vigtigt at inddrage det nuværende HSU således, at de får mulighed for at gøre deres indflydelse gældende
.
Ligesom det er nødvendigt, at der lægges kompetence ud til det decentrale niveau, så lokalområderne får indflydelse på deres del af udviklingsopgaverne.

Vi skal så have en god drøftelse af vores TR-struktur, med TRérne i Sundhedsforvaltningen, så den kommer til, at passe med den nye struktur i Sundhedsforvaltningen.

Her har vi jo erfaring fra bydelsforsøgene især Valby, hvor vi valgte FTRér, og det medførte et stort samarbejde på tværs af arbejdspladserne. Det eksisterer faktisk endnu.

Den nye organisering af Sundhedsforvaltningen passer også ind i den nye uddannelsesreform på social- og sundhedsuddannelserne, hvor eleverne har mulighed for selv at vælge praktiksted og skifte mellem praktikstederne.

Jeg tror, det vil blive nødvendigt med et samarbejde i distriktet om elevernes praktik, og det kan kun blive til fordel for eleverne. Man kan forestille sig, at der bliver ansat elevansvarlige som kan koordinere praktikken og forestå den lokale elevuddannelse, samt får ansvaret for praktikvejleder uddannelsen.