$name

En faglig indsprøjtning

 

Netværksgrupper og foreninger begynder at se dagens indenfor FOA´s forskellige fagområder. Den ældste af dem er netværksforeningen SOS-K. 6 år fylder størrelsen i år, og den har aldrig haft det bedre.
- Vi er efterhånden blevet anerkendt, og vores kolleger bruger flittigt vores faglige arrangementer, siger formand Kirsten Maak.
 
Af Merete Astrup
 
SOS- K, det kunne lyde som et radioopkald fra en nødlidende på havet. Men det er netværksforeningen Sygehjælpere Og Social- og sundhedsassistenters Kræftforening.

For seks år siden var de en slags nødlidende, de sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter, der arbejdede på kræftafdelingerne. Det var de i hvert fald nogle, der mente.

De savnede det faglige fællesskab, som deres sygeplejerskekolleger havde i deres forening FS 13. Et sted hvor man kunne udvikle sig fagligt.

- Vi startede med at søge om at komme ind i FS 13, men de ville ikke have os med. Så måtte vi jo starte vores egen forening, fortæller Anders Hansen og Kirsten Maak, der er pionerer i SOS-K.

Disse første tiltag går helt tilbage til 1995, men det var først i februar 1997, at foreningen havde sin stiftende generalforsamling. Der kom blandt andet en strejke på Rigshospitalet, hvor Anders arbejder, i vejen. Det var i 1996.

Nu seks år efter er SOS- K en værdsat og anerkendt forening, som dækker hele landet.
Vores årlige to dages seminar er efterhånden blevet et tilløbsstykke, selvom prisen for at deltage er 800 kr.

Flere og flere får tjenestefri til at deltage, og de får dækket udgiften fra deres arbejdsplads. Det tager vi som en anerkendelse af foreningen og det indhold, vi lægger i vores arrangementer, siger Kirsten Maak.

- Mange steder bliver kollegerne opfordret af deres ledelser til at melde sig ind i foreningen, siger Connie Havmand, der er kasserer i foreningen.

Både hun og Kirsten arbejder til daglig på KAS Herlev.
Connie tilføjer:
- De kolleger, der indtil nu har meldt sig ud af foreningen, er dem der har problemer med at få tjenestefri på deres arbejdspladser. 
 
Hospice uden mure
Foreningen er et tilbud til alle sygehjælpere og social- og sundhedsassistenter, der beskæftiger sig med eller har interesse for kræftpatienter, og som arbejder på sygehuse eller i primærsektoren. Og de skal være medlemmer af FOA.

Langt de fleste af foreningens medlemmer kommer fra sygehusene.
- Vi vil meget gerne have flere medlemmer fra primærsektoren, både fra plejehjemmene og fra hjemmeplejen.

Det er jo de samme kræftpatienter, vi arbejder med, men det er forskellige opgaver vi har på sygehuset og i hjemmet. Vi ved også, at social- og sundhedsassistenterne i hjemmeplejen har et stort behov for at være i et fagligt fællesskab, fordi de arbejder mere alene, end vi gør på sygehusene.

Men desværre er det i primærsektoren, at vores kolleger har sværest ved at få fri, fortæller Kirsten Maak.

På årets to-dages seminar, som netop afholdes i disse dage, er et af emnerne "Hospice uden mure". Det omhandler netop plejen af døende i eget hjem. 

Til emnet holder sygeplejersker Kirstine Markbursen oplæg. De to andre emner på seminaret er Hæmatologiske sygdomme og at være ung kræftpatient. 

Det første emne bliver behandlet af overlæge Hans Johnsen og sygeplejerske Annette Brigel. Og så kommer to unge kræftpatienter på mødet og fortæller deres historie.
 
Hele landet
- Seminarerne er meget populære, og vi får både spændende oplæg og debatter, siger Connie Havmand.

Og så skal man heller ikke glemme det sociale samvær om aftenen, minder de tre bestyrelsesmedlemmer om.

- Både læger og sygeplejersker er meget villige til at stille op til vores arrangementer. Det tager vi også som en cadeau, og de gør det for et par flasker vin, siger Kirsten Maak.

Ud over seminarerne har foreningen været på studieture på f.eks. Ålborg Sygehus og foreningen har afholdt temadage på Roskilde Amts Sygehus og Århus Kommunehospital.

- Vi får meget ud af at besøge andre sygehuse. Vi synes jo nok selv, at den måde vi gør det på, her på vores eget sygehus er den bedste. Men sådan er det jo ikke. Det er lærerigt at se, hvordan man gør tingene andre steder, siger Connie Havmand.

- De fleste af os har arbejdet i mange år med kræftpatienter. Vi brænder for det, og et af vores mål med vores netværksforening er også at være med til at fremme plejen af kræftpatienter, gennem en faglig og personlig udvikling, siger Anders Hansen.
 
Vil selv
SOS-K øsede af sine erfaringer på FOA's netværkskonference sidste forår i Odense.
Konferencen var startskuddet til dannelse af flere faglige netværk i FOA regi.
SOS- K adskiller sig fra de netværksgrupper, der er under dannelse i FOA.
De nye netværksgrupper er grupper under FOA, som får en form for økonomisk tilskud og hjælp fra forbundet.

- Vi er en selvstændig forening med vedtægter og love, og det vil vi blive ved at være, fortæller Anders Hansen.

- Hvad er forskellen på en forening og en netværksgruppe?
- Da vi startede som forening, var det udelukkende, fordi vi ville søge økonomiske midler i fonde og medicinalfirmaer og andre steder. Det kunne vi ikke, hvis vi ikke var en forening med bestyrelse, love og vedtægter, forklarer Anders og Kirsten.
 
Eftersom de ikke fik en krone i tilskud fra FOA, Forbundet, så var de nødt til at hente penge til deres aktiviteter andre steder.

- Dengang betragtede FOA os nærmest som en gul organisation, der ville konkurrere med FOA, husker Kirsten Maak.

- Hvorimod vores egen afdeling, FOA Social-og Sundhed, hjalp os meget i opstarten. Vi fik økonomisk hjælp, og vi fik hjælp til det organisatoriske og alt det med love og vedtægter. Vi havde blandt andet et møde med Karen Stæhr, hvor vi skrev love og vedtægter. Vi havde jo aldrig prøvet sådan noget før, fortæller Kirsten.

Og havde de vidst hvor omfattende et arbejde det var, og hvad det kostede af tid og kræfter at skaffe økonomi, havde de nok aldrig kastet sig ud i det.

Men nu kører det for SOS- K, og foreningens erfaringer, love og vedtægter blev serveret gratis på netværkskonferencen i Odense.

Selv økonomien er der kommet styr på.

- Altså den beskedne økonomi, vi har at arbejde med. For det er stadig en stort arbejde at skaffe penge til de aktiviteter, vi gerne vil. Men i år skulle bestyrelsen da ikke indbetale deres årskontingent på forskud for at få råd til at afholde udgifterne til årsseminaret, smiler  kassereren, Connie Havmand.
  
 
Kontingent
Årligt 250 kr.
Ved indmeldelse efter juni betales halvt kontingent
Indmeldelse til: SOS-K c/O Connie Havmand, Snarestræde 16 B, 2750 Ballerup.
eller ved indbetaling på giro: 3395154, med tydeligt navn, adresse og arbejdsplads.