$name

Tillidsfolk for velfærd

 
Godt 400 tillidsfolk fra fagforeninger over hele landet tog turen til Odense en iskold lørdag i den 5. april. Nu skal den borgerlige regering nemlig have svar. Det faglige netværk "Fagligt Ansvar" vil byde ind på fremtidens velfærd.
  
Af Merete Astrup
 
FOA Social- og Sundhedsafdelingens bestyrelse principbesluttede i marts, at tilslutte fagforeningen "Fagligt Ansvar" - det tværfaglige landsdækkende netværk.
 
En mindre delegation satte hinanden stævne i Lyntoget denne kolde lørdag morgen, sammen med en hel masse andre delegationer, alle med kurs mod Odense Congresscenter.

Formand Palle Nielsen, næstformand Karen Stæhr, og bestyrelsesmedlemmerne Karin Bargsholz og Jean Pedersen samt 1. suppleant Mari-Ann Petersen.

"Fremtidens velfærd" var overskriften på dagens diskussioner. Og de færreste på konferencen var i tvivl om, at velfærdssamfundet er i fare.

Det blev sagt fra talerstolen, og i de otte workshops diskuterede deltagerne, hvilke bud "Fagligt Ansvar" skal have, inden regeringen når at få revet velfærden ned.

Emnerne i workshopperne spændte over emner som finansiering af velfærden, fritvalgs ordninger, kommunernes og amternes økonomi. Retorikken om den sociale arv.
 
Værdier eller marked og infrastrukturen til salg. En workshop blev ledet af Asbjørn Wahl, han er daglig leder af den norske velfærdsinitiativ, hvorfra "Fagligt Ansvar" også har hentet inspiration.
 
Os og byrødderne
Konferencen foregik i den samme sal, hvor Kommunernes Landsforening dagen i forvejen, havde holdt deres årsmøde.

Et af hovedtemaerne på deres møde var den skruestik, som skattestoppet har bragt kommunerne i. Kommunernes møde opfordrede til, at lægge pres på deres forhandlere, som skal forhandle økonomiaftale med regeringen.

Og i en udtalelse fra tillidsmandskonferencen opfordrer deltagerne de kommunale forhandlere til at afvise regeringens økonomiske udspil.

Forbundsformand for FOA, Dennis Kristensen, kaldte velfærdsdebatten underlig:
- Regeringen og Dansk Folkeparti forsvarer velfærden. Samtidig lader de kommuner og amter gøre det beskidte arbejde. Den solidariske finansiering er under stigende pres. Der bliver færre erhvervsaktive og vi kommer til at mangle hænder, sagde han.

Han forudså, at beslutningerne om velfærden i stigende grad flytter ud i amtsråd og kommunalbestyrelser.

- Derfor er det vigtigt, at blande sig i debatten lokalt. Samtidig vil regeringen blande sig mere i, hvad der skal prioriteres. Men kan KL holde til en aftale?

Det var allerede sidste år en seriøs overvejelse at sige nej. Det bør være en seriøs overvejelse værd ikke at lave et forlig, sagde Dennis Kristensen.

Jakob Sølvhøj, PMF pegede på, at utilfredsheden vokser blandt kommunalpolitikere landet over.
- Det er ikke mindst blevet tydeligt ved de årsmøder Amtsrådsforeningen og KL har holdt.

Griber vi det rigtig an, så er der gode muligheder for at skabe alliancer med byrødder og amtsrådsmedlemmer, sagde han.
Konferencen besluttede at gøre 15. maj til aktivitetsdag.
  
Mari- Ann Petersen, FTR, Valby Hjemmepleje:
Konferencens tema rammer plet i forhold til vores område. Nedskæringer på det 
i det offentlige rammer både borgere og ikke mindst os ansatte.

Vi får dårligere arbejdsvilkår samtidig med, at vores løn halter mere og mere bagud.

Der er brug for tværfaglighed også på tværs af offentlige og privat ansatte, derfor er initiativet godt.
De mange oplæg gav en masse viden, ikke bare om den aktuelle situation, men også om hvilke muligheder der ligger for, at beholde og udvikle velfærden, hvis man f.eks, bruger pengene på en anden måde.

Meningen er jo, at vi udvikler dette initiativ, og det forventer jeg meget af.
 
Karin Bargholz, TR, Bispebjerg Socialcenter:
Jeg blev tiltrukket af programmet, fordi der var noget politik i det. Og da det var en weekend, hvor jeg ikke skulle arbejde, så meldte jeg mig.

jeg synes det er relevant, at fagbevægelsen har noget at byde ind med i forhold til den politik regeringen fører.

Alle workshop så spændende ud, jeg valgte "retorikken i den sociale arv". Det var spændende og personligt fik jeg en aha- oplevelse, da det gik op for mig, hvor meget udhuling der ligger i regeringens udlæg på grund af regeringens retorik.
 
Politisk har konferencen givet mig noget, som jeg gerne vil bringe videre til mine kolleger, om hvordan den politiske verden har indflydelse på vores arbejdsforhold.
Og så er det godt at være så mange sammen fra hele landet.