$name

Vrede over arbejdstidsaftalen

 

Vrede er et mildt udtryk for aften- og nattevagternes reaktion, på deres løntab ved overgang til den ny arbejdstidsaftale. En forståelig vrede, da flere arbejdsgivere slet ikke har været interesseret i, at indgå aftaler for at undgå løntabet.

Af formand Palle Nielsen
 
I sidste nummer af infoa orienterede jeg om den ny arbejdstidsaftale, som er trådt i kraft den 1. april. Mere konkret orienterede jeg om, den situation aften- og nattevagter kunne komme i med et løntab på ca. kr. 1.200 i april måned. Jeg skrev bl.a.:

"Vi håber at vi kan nå at få arbejdsgiverne i tale og få lavet aftaler, der imødegår denne situation. Det har jo ikke været intentionen med aftalen, at den skulle ramme aften- og nattevagterne på denne måde".
 
Vi har nu været i kontakt med de fleste arbejdsgivere og det er lykkedes, at få lavet enkelte aftaler, som faktisk forbedrer vagternes vilkår og uden negative konsekvenser i april måned.

I andre tilfælde er der lavet aftaler, som træder i kraft 1. maj eller senere. Her vil der kunne udbetales acontobeløb, som reguleres når den ny aftale træder i kraft og uden tab for vagterne.
 
Sygehusledelserne har generelt været afvisende overfor at finde løsninger. Her henvises til, at det er op til de enkelte afdelingsledelser. Her tænkes der kun i arbejdstidsnorm. Reelt har vi slet ikke haft mulighed for at få hele arbejdstidsaftalen på dagsordenen, herunder vagternes vilkår.
 
Samlet set må jeg konstatere at arbejdstidsaftalen slet ikke har fået den start som var tiltænkt. Jeg oplever at mange arbejdsgivere slet ikke har været parat til at indgå de nødvendige lokalaftaler. Reelt burde ikrafttrædelsestidspunktet have været udskudt.
 
De centrale arbejdsgivere har anbefalet arbejdspladserne, at der udbetales acontobeløb for løntab i april måned med efterfølgende tilbagebetaling i rater.

En løsning som vi har beskrevet som den allerringeste løsning. Situationen blev behandlet på hovedbestyrelsesmøde i forbundet den 8. april. Konklusionen blev, at forbundsledelsen blev pålagt, at tage kontakt til de (amts) kommunale arbejdsgivere og H:S for at finde en løsning for aften- og nattevagterne.
 
Jeg har hørt flere arbejdsgivere udtrykke, at aften- og nattevagternes løntab er en naturlig konsekvens af aftalen eller, at det må da være fagforeningens problem. Jeg vil godt gøre det helt klart - der er tale om en fælles aftale, som alle er lige ansvarlige overfor. Vi skrev til arbejdsgiverne i januar måned, men reelle kontakter er først blevet etableret indenfor den sidste måned.
 
Jeg vil godt undskylde overfor de mange aften- og nattevagter der er havnet i denne ulykkelige situation. Men jeres vrede skal ikke kun rettes mod fagforeningen - arbejdsgiverne har deres del af skylden.
 
Jeg håber de centrale parter finder en fornuftig løsning. Hold dig orienteret gennem din tillidsrepræsentant.