$name

Skæbnetime for Ny Løn

 

Ny Løn er til afgørelse hos finansministeren, og hvis der ikke lægges penge i økonomiaftalen med kommuner og amter, så ligner Ny Løn en død sild.
Den økonomiske ramme, svarer til at kommunerne skal æde deres egen hale.
 
Af Merete Astrup
 
Dommen over Ny Løns levetid kommer fra forbundsformand Dennis Kristensen. Forhandlingerne bliver simpelthen skæbnetimen for Ny Løn.

De kommunale ansatte har nu i flere år oplevet med ét besynderligt paradoks, at de kommunale arbejdsgivere har krævet mere og mere lagt ud i Ny Løn, og samtidig har de enkelte kommuner aldrig udbetalt så lidt i Ny Løn, sammenlignet med private arbejdsgivere.

Dennis Kristensen siger:
- Vi er klar over, at kommunerne har været i en spændetrøje efter sidste års barske kommuneaftale.

Jeg bliver nødt til at sige, at hvis dette års aftale bliver at samme karakter, og kommunerne igen fortæller os, at der stort set ingenting er til Ny Løn, så kan vi ikke anbefale fortsættelse af ordningen ved næste overenskomstfornyelse i 2005.

Forhandlingerne mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) og Amtsrådsforeningen startede den 20. maj.

Den økonomiske ramme fra regeringen tyder desværre på, at Dennis Kristensens bange anelser er berettiget.

Udspillet fra regeringen er i år endnu strammere end aftalen, der blev indgået sidste år.
Næstformand i KL, borgmester Anker Boye (S), sagde på første forhandlingsdag, at de vil betyde at kommunerne skal æde deres egen hale.

- Min frygt er, at regeringen vil fodre os med vores egen hale, som den oven i købet har kuperet for at skaffe penge til skattelettelser.

På servicen bliver det skoler, dagsinstitutioner og ældreområdet, der kommer til at holde for, hvis kommunerne ikke får flere penge end regeringen spillede ud med.

Der er afsat tre uger til forhandlingerne,
 
Karen Stæhr næstformand i fagforeningen siger :
Regeringen har sat en klar ideologisk dagsorden. Med stramme økonomiske rammer for de offentlige udgifter fremmer regeringen bevidst sine ideologiske mål.

På vore arbejdspladser koster det stillinger. Vi har allerede udmeldingen fra Hovedstadens Sygehus Fællesskab (H:S), som mangler penge, så mange penge at det kunne svare til lukning af et hospital i H:S. Under alle omstændigheder taler vi om serviceforringelser og mindre personale.

Ikke nødvendigvis gennem fyringer, men ved afgang på anden måde..

Indenfor den Kommunale Hjemmepleje vil der også ske serviceforringelser. Det kan godt være, at det kommer til at ske under overskrifterne omlægning eller omstrukturering, men der bliver færre hænder.

En udvikling, der puster til det dårlige især psykiske arbejdsmiljø.

Der vil ske flere "fejl" i plejen og omsorgen, som vi så kan læse om i medierne. Men færre hænder kan ikke klare de samme opgaver, og politikerne har åbenbart ikke mands- eller kvindemod til at prioritere opgaverne.  

Vi vil se mere "frit valg", som kommunerne af en eller anden grund mener er økonomisk  rentabelt selvom de erfaringer, der ligger indtil videre fra f.eks. i Horsens og Slagelse er hundedyre, fordi brugerne ikke gider dem.