$name

Ledige i udbud - Vi byder!

 

Den Storkøbenhavnske fagbevægelse udfordrer beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen og regeringens nye, aktive beskæftigelsespolitik - " Flere i arbejde".

Af formand Palle Nielsen
 
Som led i regeringens beskæftigelsespolitik skal der nye aktører på banen. Aktører som skal overtage dele af Arbejdsformidlingens opgaver.

I stedet for at overlade initiativet til private firmaer, som vil være aktører for at tjene penge på de ledige, så tager fagbevægelsen teten og byder ind som aktør.
 
I Storkøbenhavn udbyder Arbejdsformidlingen individuelle kontaktforløb og individuelle sammenhængende forløb til de ledige. Det er 18% af alle forløb, hvilket svarer til ca. 20.000 personer. De indgåede rammeaftaler løber i perioden 1. august 2003 til 31. december 2004 med mulighed for forlængelse.
 
En række LO-fagforeninger har taget initiativ til at stifte en forening - "Arbejdsmarkedsservice - Storkøbenhavn". Alle fagforeninger  inden for LO, FTF og AC kan optages i foreningen.
 
Det er foreningens formål at afgive tilbud og løse opgaver om varetagelse af arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske aktiviteter, som er målrettet lediges tilbagevenden og beskæftigelses forbliven på arbejdsmarkedet.
 
Foreningens virksomhed skal drives med baggrund i fagbevægelsens idegrundlag og bygger på kvalitet og respekt for det enkelte individ.
 
Vi vil signalere og bevise, at vi er de bedste til at varetage de lediges interesser. Både for egne medlemmer men også for ledige, som skal skifte branche. I de kommende år vil vi møde flere ledige fra andre A-kasser, som vil få et fremtidigt arbejdsliv inden for social- og sundhedsområdet. Her er det vigtigt, at den ledige får en professionel og kvalificeret indgang til det nye arbejdsliv. Det er vi de bedste til.
 
I de kommende måneder skal vi organisere arbejdet i fagforeningen således, at vi er klar til udfordringerne i august måned.
 
Da jeg forventer at de fleste FOA-afdelinger i København er med, så ser jeg frem til, at vort arbejdsmarkedspolitiske samarbejde kan udvikles yderligere med de nye opgaver.
 
Vi skal nu samle en masse erfaringer, forhåbentlig også succeser således, at vi også efter 2005 vil være at finde blandt de mange aktører på arbejdsmarkedet.
 
Jeg er ikke i tvivl om, at dette initiativ vil dokumentere, at fagforeningen og A-kassen også i fremtiden er medlemmernes bedste valg.
 
På bestyrelsens vegne ønsker jeg alle læsere, medlemmer og deres familier en rigtig god sommer.
Infoa holder ferie i juli måned, og er på gaden igen 1. august.
Palle Nielsen
formand