$name

Helhedsplejen har det ikke godt

 

Plejehjemmet Slottet i De Gamles By fik hård kritik, da sagen om videoovervågning blev afsluttet med to uvildige undersøgelser. Selvom kvaliteten i de enkelte dele af plejen er god nok.
 
Af Merete Astrup
 
"Jeg ville ønske at jeg kunne sige, at alt var godt. Men det kan jeg desværre ikke."
Ordene er sundhedsborgmester Inger Marie Bruun- Vierøs, (R), og de faldt på et pressemøde, hvor hun offentliggjorde to uvildige undersøgelser, som er blevet gennemført efter en pårørendes hemmelige videooptagelser, af personalet i plejesituationer.

Og så gik hun bodsgang, som det hed i aviserne dagen efter. I dem kunne man også læse, at kritikken i undersøgelserne er "hård", "voldsom" og "knusende", samt at borgmesteren var "rystet".
- Det havde borgmesteren nu ikke behøvet at være konstaterer tillidsrepræsentant og social- og sundhedsassistent, Susanne Johansen tørt.

-  Hun kunne bare have kontaktet os tidligere i forløbet, men det har hun ikke været interesseret i.
 
Gode delplejer
De to rapporter er gennemført af Revisionsaktieselskabet af 1.12 1962, der udfører plejehjemstilsyn i en række jyske kommuner.

Den ene rapport er om plejen af den beboer, kritikken har drejet sig om, og den anden om den generelle pleje. Begge rapporter giver dog et mere nuanceret billede end avisernes og end sundhedsborgmesterens.

Af rapporterne fremgår det f.eks., at de interviewede beboere generelt er tilfredse med hjælpen til den personlige pleje. Både beboere og pårørende synes, at maden er velsmagende og varieret.

Desuden fremgår det, at beboerne er meget tilfredse, med at de på beboermøder selv kan bestemme, hvornår den varme mad skal serveres. Der er tilfredshed med tøjvasken, og personale og beboere har et fint samarbejde om indkøb.

For personalets vedkommende er sygefraværet ikke højere end andre steder, og de er generelt glade for deres arbejde på Slottet.
 
Helheden
Kritikken går på de overordnede forhold - helheden i plejen. Slottet lever ikke op til lovens bestemmelser om, at hjælp skal have aktiverende sigte. Formålet med den hjælp beboeren får, er ikke tydeliggjort. Beboerne er ikke nok inddraget i borddækning, rengøring og andre daglige aktiviteter.

Plejeomsorgsplaner og andet skriftligt materiale fokuserer for meget på problemer og sygdomsmæssige forhold frem for alternative muligheder.

Der er kun i begrænset omfang udarbejdet livshistorier, som udgangspunkt for hjælpen til de svageste.

Der mangler tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning, og der mangler aktivitets tilbud til de svageste.

Nogle af de interviewede pårørende synes, at de bliver inddraget for lidt, og ret mange beboere og pårørende ved ikke, hvem blandt personalet der er beboerens kontaktperson.
Derudover anbefaler rapporten, at der oprettes et netværk af frivillige.
 
Ufaglærte og vikarer
Slottet har kun fungeret som selvstændigt plejehjem i knap to år. Plejehjemmet er et af de seks selvstændige  plejehjem, som blev resultatet af nedlæggelsen af den centrale centerledelse.

Sammensætningen af beboere er ikke hensigtsmæssig, hedder det i rapporten, fordi yngre bor sammen med fysisk svækkede og demente beboere.

Først og fremmest lider plejehjemmet under for mange uudannede medarbejdere. En tredjedel af plejepersonalet har ikke nogen uddannelse og mange er meget unge, påpeger rapporten.

Der er brug for megen uddannelse og kompetenceudvikling konstaterer rapporten. Til gengæld kommer man ikke meget ind på normeringer i rapporten.

- Og det gjorde sundhedsborgmesteren heller ikke på pressemødet konstaterer Susanne Johansen.
Hun er i det hele taget både skuffet og vred over, at personalet på Slottet ikke fik udleveret rapporten før på pressemødet.

- Vi havde jo ikke en chance for at spørge ind til hverken rapporten eller borgmesterens udlægning af den, siger Susanne Johansen.

Hun bakkes op af Heidi Groth, social- og sundhedsassistent på afd. S 2, på hvilken afdeling det hele er startet.

- Vi fik bare at vide med to dages varsel, at sundhedsborgmesteren og sundhedsdirektøren ville stille til pressemøde her på Slottet. Indbudt var også pårørende og personale.

- Det er ikke rimeligt, og det betyder, at vi sidder tilbage med en masse spørgsmål ikke mindst til sundhedsborgmesteren, siger Heidi Groth.