$name

Ansvaret for manglende tilsyn ligger i en rapport

 

Ansvaret for det manglende plejehjemstilsyn i Københavns Kommun er endnu ikke placeret. En advokat rapport skulle have været offentliggjort mandag den 26. maj.
Men de overborgmesteren og sundhedsborgmesteren kunne ikke nå at snakke sammen inden.
 
Af Merete Astrup
 
Sundhedsborgmesteren satte sammen med overborgmester Jens Kramer- Mikkelsen en juridisk undersøgelse i gang, via advokat Mariann Norrbom, efter en polemik om hvordan man skulle tolke advarselslamperne.

Rapporten skulle være de to borgmestre i hænde mandag d. 26 maj. Det var rapporten også, men da Kramer Mikkelsen skulle rejse, kunne de to borgmestre ikke nå at snakke sammen, hvorfor offentliggørelsen er blevet udskudt.

(Ifølge redaktionens oplysninger til efter Kr. Himmelfartsferien) 
Københavns Kommune har ikke ført de lovpligtige tilsyn med plejehjemmene i kommunen.

Det blev klart i begyndelsen i maj måned. Det udløste en polemik, hvor sundhedsborgmester Inger Marie Bruun - Vierø (R) i pressen fralagde sig et hvert politisk ansvar. Hendes begrundelse var, at hun ikke var vidende om den manglende tilsynsførelse.

Det har så senere vist sig at Sundheds- og omsorgsudvalget var blevet orienteret i august 2002.
Det grimme hul i tilsynet kom i kølvandet på de konkrete problemer på plejehjemmet Slottet i De Gamles By.

"Meget alvorligt og dybt kritisabelt", sagde sundhedsborgmesteren på et pressemøde da hun havde modtaget redegørelsen fra Sundhedsforvaltningen, og det stod klart at kommunen kun havde gennemført seks ud de lovpligtige 128 tilsyn. Hun antydede, at sundhedsdirektør Bo Andersens ansættelse hang i en tynd tråd.
 
Han blev dog reddet i første omgang.
 
Styrken i advarslerne
Sundhedsforvaltningens Direktion havde afleveret en redegørelse til Sundheds- og Omsorgsudvalget om tilsynene i kommunen. Af den fremgår det, at politikerne den 8. august 2002, fik besked om, at Sundhedsforvaltningen ikke kunne nå alle tilsyn.

Det fremgår at Forvaltningen ikke kan nå alle lovpligtige tilsyn, fordi kræfterne er blevet koncentreret om at udvikle tilsynsmetoder i et pilotprojekt, som skulle danne grundlag for fremtiden.
Striden kom herefter til at stå om, hvordan man tolker advarsler.
"Forvaltningen har ikke advaret tydeligt nok. Ingen af os reagerede, sagde Inger Marie Bruun Vierø, den 10. maj.

Sundheds- og Omsorgsudvalget satte efter denne forskellige tolkning af "advarslen" en juridisk undersøgelse i gang af hele forløbet. undersøgelsen har koncentreret sig om Direktionen det vil sige sundhedsdirektør Bo Andersen, vicedirektør Dorrit West og vicedirektør Lau Svendsen Tue.

Vi havde regnet med at få resultatet med i dette nummer, men på grund af den senere offentliggørelse lykkedes det ikke.