$name

Vi skal helbrede arbejdsmiljøet

 
Det psykiske arbejdsmiljø fylder meget, men også trusler om vold er et voksende problem på hospitalerne. I september fik hospitalerne i H:S deres egen Bedriftssundhedstjeneste (BST). - - Gamle bygninger og dårligt indeklima kalder også på os, siger Marianne Wangsted, BST chef.
 
Af Merete Astrup
 
Lægerne helbreder mennesker, vi skal helbrede arbejdsmiljøet. Sådan falder formuleringen i dette interwiev med Marianne Wangsted, om de opgaver H:S BST skal løse på hospitalerne.

Inden vi når så langt, inviterer chefen på rundtur i de nye lokaler, som huser H:S BST på Lersø Park Alle. Man fornemmer, at det er et must at følge med.
Og man forstår.

Lyst, rart og venligt.
Det helt særlige er, at hvert eneste kontor er "udstillingslokale" for hver sit møbelfirma, med de ergonomisk rigtige møbler.

- Vi bad en række kontorleverandører om at indrette hver sit kontor, og da vi ansatte alle 12 konsulenter den 2. september, skulle de selv vælge sig et kontor.

Der var ingen, der valgte det samme, så det forløb helt gnidningsløst, det var sjovt at opleve, fortæller Marianne Wangsted.

Historien om kontorerne hører med til historien om H:S BST, for her er ingen "plejer." Han er aldrig flyttet med ind.
 
Tværfaglighed
Tre måneder efter åbningen og indretningen er der listet opgaver op. Selvom der er forskel på hospitalerne og deres kultur, er der nogle problemer der er gennemgående.
 
Det er vold og trusler om vold, arbejdspladsindretning, indeklima, ventilation og kemiske stoffer samt arbejdspladsvurderinger (APV). Der er stadig tunge løft, selvom forflytningsteknikken har holdt sit indtog. Det psykiske arbejdsmiljø fylder meget, både fordi der er et voksende problem, og fordi der er mere opmærksomhed på det.

- Tidligere var det psykiske arbejdsmiljø nærmest et fyord, siger Marianne Wangsted.
Hun var allerede inden åbningen på besøg på H:S`s hospitaler. Hun har talt med direktioner og med sikkerhedsrepræsentanter, netop for at få en viden om, hvilke opgaver der venter på det nye BST.

De 12 konsulenter som Marianne har ansat er ingeniører, miljøteknikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og organisationspsykologer.

Den yngste er 26 år og den ældste er 55 år. Der er lige mange mænd og kvinder.  
- Et mix af alder og køn giver et bedre klima, så denne sammensætning er vi bevidst gået efter, sammen med tværfagligheden, fortæller Marianne Wangsted.
 
I det daglige er det hospitalernes sikkerhedsledere, der er bindeleddet til H:S BST.
-Vi har organiseret os sådan, at hvert hospital får to konsulenter som kontaktpersoner.

De har ansvaret for kommunikationen med hospitalet. De skal bære arbejdet videre til de fagkonsulenter, der skal tage sig af den opgave eller det problem, der er meldt ind.

Kontaktpersonerne deltager i et årligt sikkerhedsuvalgsmøde på "deres" hospitaler. Her diskuterer man, hvilke opgaver BST har for det kommende år.

Fordelen ved en virksomheds BST er, at vi kan komme rigtigt ind og lære hospitalerne at kende, siger Marianne Wangsted.

Hun er glad for den positive modtagelse, de alle har fået på hospitalerne.
- Medarbejderne er meget motiverede for at bruge os.

Netop lokal forankring og accept hos brugerne er et af Marianne Wangsteds succeskriterier.
 
Opgaver til alle
Opgaverne blev nærmest meldt ind den dag Marianne Wangsted satte sig i chefstolen.
I dag er de fuld sving, og der er opgaver både til terapeuterne, psykologerne og teknikerne/ingeniørerne.

Men det psykiske arbejdsmiljø kommer til af fylde meget forudser Marianne Wangsted.
 - For 20 år siden håndhævede arbejdsgiveren sin ret til at lede og fordele arbejdet. Det skulle man ikke blande sig i.

Men det kom man jo til, hvis man foreslog at arbejdet kunne organiseres anderledes. Siden er der sket et skred både i holdning og opfattelse af hvad ledelse er, lyder det fra Marianne Wangsted.
 
Det psykiske arbejdsmiljø kan handle om lederudvikling, konfliktløsning og stress.
Vold og trusler er et andet af de voksende problemer på hospitalerne.
 
- Tidligere var vold og trusler om vold fra patienterne et problem, som stort set kun fandtes på skadestuerne og de psykiatriske afdelinger. Nu har det bredt sig til andre afdelinger.

Jeg tror, det hænger sammen med den forrådelse, der generelt sker i samfundet. Der udover ved patienterne i dag mere om deres sygdom og behandling. Hvis de ikke lige får det svar eller den behandling de ønsker, så kan de true. Nogle lader det ikke blive ved truslen, der sker faktisk overfald, siger Marianne Wangsted.

Arbejdspladsindretning kan være et problem fordi H:S har mange gamle bygninger, som ikke er indrettet med plads til ny teknologi, og har andet udstyr der fylder i lokalerne. Og på nogle hospitalsafdelinger er der overbelægning.

- Vi kan ikke fjerne overbelægningen eller smide udstyret ud, men vi kan hjælpe med at indrette arbejdspladsen mere ergonomisk hensigtsmæssig og udnytte pladsen bedre, påpeger Marianne Wangsted.

Indeklimaproblemer forårsages for eksempel af træk, støj, dårlig belysning og tør luft. Kravet til ventilation er stigende, og det er ikke altid let at få til at fungere i gamle bygninger.

- De vigtigste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø er åbenhed og at parterne, arbejdsgivere og medarbejdere kan og vil samarbejde, siger Marianne Wangsted.

Det tror hun også på lykkes, for H:S bestyrelsen har selv vist vejen i sammensætningen af BST bestyrelsen, som består af ledere og medarbejderrepræsentanter.