$name

Frit valg - Det glade vanvid!

 

Den ny lov om frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp, som træder i kraft 1. januar 2003, bliver langt dyrere end forventet. I stedet for mere og bedre hjemmehjælp, må vi nok se i øjnene, at de fleste afsatte ressourcer går op i ren administration.

Af formand Palle Nielsen
 
Regeringens "ældrepakke" skal, ifølge regeringen sikre, at de borgere, der har brug for personlig og praktisk hjælp frit skal kunne vælge mellem godkendte leverandører - såvel private som offentlige.

Det betyder, at kommunerne skal fastsætte og offentliggøre de kvalitets- og prismæssige krav til leverandører.

Altså meget minutiøst og ned i mindste detalje beskrive den kommunale hjemmehjælp og sætte pris på en enkelt time. Kommunerne skal samtidig godkende leverandører og indgå de nødvendige kontrakter.
 
"DET glade vanvid! - en lov der ikke er udtænkt i virkelighedens verden".
Sådan udtrykker venstreborgmester Erik Fabrin fra Søllerød Kommune socialministerens "fritvalgsordning".

Under 20% af landets kommuner er klar til at loven kan træde i kraft. Beregninger viser, at der kan forventes en stigning i ydelserne på 15-20%. Og det er uden garanti for mere og bedre hjælp!
 
Spørgsmålet er, om loven kan efterleves i praksis og dermed sikre, at modtagerne af hjælp får den hjælp og den ydelse, de er bevilget.

Frit valg? Kommunerne har intet frit valg, de skal være sikkerhedsnet.
Kommunerne skal garantere erstatningshjælp, hvis den private leverandør svigter. Kommunerne skal samtidig sikre, at modtagerne kan komme i kontakt med kommunen, hvis der opstår problemer med leveringen.
 
Det betyder, at kommunen i alle sammenhænge uden varsel skal kunne tage over.

Jeg spørger: Skal kommunen have et beredskab klart i disse situationer. Hvis ikke, så betyder det at ressourcerne skal tages fra de kommunale modtagere - altså serviceforrringelser. 
 
En helt igennem ikke gennemtænkt lovgivning, hvilket bliver mere og mere synlig efterhånden, som kommunerne kommer tættere på de afledte konsekvenser af loven.

Men ministeren optræder arrogant og afviser koldt fagfolks indsigelser overfor et bureaukratisk og alt for detaljeret system, som ikke kan efterleves i praksis.

 
Jeg vil godt slå fast - større valgfrihed og øget konkurrence er absolut ingen garanti for bedre service til borgerne.

Jeg kan kun bakke op om flere borgmestres udtryk - tag forslaget af bordet og brug pengene til mere og bedre hjælp til de ældre.

Vore svage ældre skal ikke bruges i et ideologisk venstrefelttog, som loven er et klart udtryk for.