Januar 2003


Lederen
Den ny lov om frit valg mellem kommunal og privat hjemmehjælp, som træder i kraft 1. januar 2003, bliver langt dyrere end forventet. I stedet for mere og bedre hjemmehjælp, må vi nok se i øjnene, at de fleste afsatte ressourcer går op i ren administration.

Vi skal helbrede arbejdsmiljøet
Det psykiske arbejdsmiljø fylder meget, men også trusler om vold er et voksende problem på hospitalerne. I september fik hospitalerne i H:S deres egen Bedriftssundhedstjeneste (BST). Gamle bygninger og dårligt indeklima kalder også på os, siger Marianne Wangsted, BST chef.

Kirsebærhavens ekspertise
Der står ikke ekspert på deres visitkort. Men plejehjemspersonalet i Kirsebærhaven, har efterhånden så megen ekspertise i plejen af de unge sclerose ramte beboere, at selv hospitalerne spørger dem til råds.

Tom ville på plejehjem
Tom Pedersen ved godt, hvor ekspertisen findes. Handicappet af sin sclerose søgte han tre gange, første gang i 1991, før det lykkedes at komme ind.

Der er for stille om døvehjemmet Egebækhus
Kommunerne i hovedstadsområdet kender for lidt til Egebækhus i Nærum. Det betyder tomme pladser på plejehjemmet, der kan give ældre døve tryghed og rive dem ud af den ensomhed, de ellers er henvist til på andre plejehjem.

Stemmen på skærmen
En flue på væggen. Et højteknologisk hørerør. En talestrømsfordeler uden filter. Jo, en skrivende døvetolk skal både være usynlig og ustandseligt nærværende. Uden tolkens hjælp har de hørehæmmede svært ved at tage en videregående uddannelse.

Opskoling med tolk
Som den første tunghøre er Lena Esmarch i gang med at blive opskolet til social- og sundhedsassistent. Det giver en masse praktiske problemer, men ikke mere end hun lige har bestået den første eksamen med glans.

På vej mod en ny fremtid
58 år. Tiden for efterlønsbeviset nærmer sig, og tanken om at forlade arbejdsmarkedet strejfer. Erfaringer viser, at det ikke altid er så enkelt at ændre sit liv, og hvad med økonomien? Fortvivl ikke. På et to dages kursus i smukke og hyggelige omgivelser står a-kassens og Pen- Sam medarbejdere til rådighed.

Lis fortsætter i jobbet
Efterlønsbeviset er i hus hos sygehjælper Lis Lylloft. Men det skal ikke indløses før om et år, når hun fylder 62 år. Hun klarer sig med nedsat timetal.

Mimi er træt
2004 den 1. august er krydset ind i Mimi Nørgaard Mikkelsen kalender. Den dag går hun på efterløn, og det kan ingen rokke ved. Heller ikke de to dages kursus i Pen Sam.

Jeg bruger mig selv som forbillede
Tillid og kendskab til hinanden samt evnen til at kommunikere er nøgleord, for Kosina Savage Allen fra Gambia.
Hun har haft en hård start på det danske arbejdsmarked, men hun har fightet og bruger i dag sig selv som forbillede, når hun underviser elever med etnisk baggrund.