$name

Smittet af den gode stemning

 

Privat plejehjem i Hvidovre kvitterer for personalets engagement og ansvarsfølelse med en løncheck. Alle medarbejdere steg fem løntrin ved indgåelse af ny overenskomst.
 
Af Ulla Nygaard
 
Hvordan er det så at arbejde på privat plejehjem? I virkeligheden ikke så meget anderledes end da samme plejehjem var ejet af Københavns Kommune og havde samme forstander! Og dog!
Et godt arbejdsklima er tilsyneladende blevet endnu bedre.

Sammenhængen imellem opgaver og følgerne af ens handlinger er blevet mere tydelige, fordi man er så tæt på alle beslutninger og de umiddelbare konsekvenser af dem.

Personalet engagerer sig og tager ansvar for, at plejen fungerer optimalt. De dækker hinanden ind ved travlhed, tager en ekstra vagt ved sygdom, og ser frem til næste gang, man mødes efter arbejdstid til en fest eller en bowlingaften.

Tre medarbejdere fra Danske Handelsrejsendes Plejehjem i Hvidovre, som drives af ægteparret Marianne og Poul Wilcke, fortæller om deres arbejdsplads. Det er pleje­hjemsassistent og afdelingsleder Per Nedergaard Hansen, sygehjælper Birthe Holbæk Jørgensen samt uddannet sygehjælper, beskæftigelsesvejleder Helle Østervemb.
  
Ånden er så positiv
Forskellen er måske størrelsen. Med kun 61 beboere hører Dansk Handelsrejsendes Plejehjem til et af de mindre, og det giver en mere intim stemning.

Men den væsentligste forskel er ledelsen, mener i hvert fald Birthe Holbæk Jørgensen og Helle Østervemb. Per Nedergaard Hansen forholder sig lidt på afstand i den del af diskussionen - han er nemlig en del af ledelsen.

- På mit sidste arbejdssted arbejdede jeg under tre forskellige ledere, og det blev for meget. Man skulle omstille sig hver gang, der kom ny leder, og til sidst var det nok, siger Helle Østervemb.
 
Hun har været godt to år på Danske Handelsrejsendes Plejehjem, og kom til mens processen mod det nye ejerskab var godt i gang. I sit nuværende job har Helle Østervemb fået arbejdstider, der passer til en familie med børn. - Det hører også med, fremhæver hun.

- Her er ånden anderledes positiv end på det store plejehjem på Fyn, hvor jeg kommer fra. Vi har en afdelingsleder - Per - som deltager i plejen.

Det er helt usædvanligt. Han er synlig. Hele ledelsen er synlig og døren står altid åben, siger Birthe Holbæk Jørgensen, som har været tre år i Hvidovre.
Per Nedergaard Hansen mener, at man i virkeligheden ikke er så langt fra hinanden i dagligdagen, og at det er medvirkende til at fastholde den gode arbejdsstemning.

- Vi er heller ikke stærkt opdelt efter faggrænser, hvor man måles og vejes. Faggræn­serne er flydende, siger afdelingslederen, som gerne giver en hånd med opvasken, når det er nødvendigt.
 
Ser også på økonomien
Personalet på Danske Handelsrejsendes Plejehjem holder mere øje med driften end man gør andre steder.

- Vi ved da godt, at en vikar udefra koster tre gange så meget som os. Så medarbejderne dækker hinanden ind og tager en ekstravagt ved sygdom.

Dermed undgår vi en stor udgift, og vi undgår bøvlet med at sætte en vikar ind i opgaverne. Det virker samtidig langt bedre i forhold til beboerne, som kender os, siger Per Nedergaard Hansen.
 
Snakken falder på efteråret, hvor mange lå syge med influenza, og hvor personalet lå syge på skift.
- Det var en hård periode, men vi er vant til at tage vagter, når kolleger er syge, og ved, at andre springer til, når man selv er syg, siger Helle Østervemb.

Til gengæld oplever personalet en kontant tilkendegivelse for deres ansvars­bevidsthed. Da plejehjemmet indgik overenskomst med FOA sidste år, fik hver eneste medarbejder en stigning på fem løntrin.

- Vi stemte om, hvorvidt vi ville stige på den måde eller vi ville have Ny Løn. Vi valgte Ny Løn fra, og jeg tror ikke, at fagforeningsformand Palle var så glad for det til at begynde med, siger Per Nedergaard Hansen.

- Det viser, at vi har det godt sammen, mener Helle Østervemb.
 
Det gode arbejdsmiljø
Den store lønstigning er selvfølgelig med til at fastholde den gode stemning på arbejdspladsen. Men når personalets medansvar kan ses på økonomien, har det afsmitning på flere måder.

Det første år som privat plejehjem blev der råd til at købe en ekstra bus, så plejehjemmet nu har to.
- Det bedste vi kan gøre for vores beboere er at tage med dem ud herfra, på indkøb, på ture eller udflugter, så de får nogle oplevelser, siger Helle Østervemb.

- Vi bliver mere effektive af, at vi har det godt med hinanden. Vi ved også, at når vi yder en ekstra indsats, kommer det tilbage til os i form af goder, siger Birthe Holbæk Jørgensen.

Sidste år blev der råd til sommerhuset. Nogle beboere har været af sted, mens andre har et ferieophold til gode i nyerhvervelsen, som ligger ved Marienlyst.

Blandt aktiviteterne med beboerne er temauger om et land, en tidsperiode eller et andet emne. Arrangementer og fester har altid deltagelse af Marianne og Poul Wilcke, og af en stor del af personalet.

- Det er aldrig et problem at få personale til at deltage. Tværtimod har jeg måttet tilkendegive, når for mange meldte sig, at jeg kun vil give løn til eksempelvis tre medarbejdere på afdelingen. Men derfor kan der sagtens deltage syv i et aftenarrangement, fortæller Per Nedergaard Hansen.

Arbejdsmiljøet betyder også, at personalet har et godt socialt sammenhold uden for arbejdspladsen. Der stor lyst til at have noget med hinanden at gøre til personale­fester, grillaftener, bowlingaftener, samt jule- og nytårs arrangementer. Traditionerne udvides hele tiden.

- Nu får vi også julegave, pointerer Birthe Holbæk Jørgensen, som er glad for, at hendes indsats påskønnes. 
  
Uden tillidsrepræsentant
For tiden har medarbejderne ingen tillidsrepræsentant, og det virker i modstrid til det store engagement. Posten blev ledig, da tillidsrepræsentanten gennem mange år fik fast aftenarbejde og brugte den anledning til at stoppe sit fagpolitiske virke.

- Det er en stor opgave at være tillidsrepræsentant, og derfor har vi ikke fået en anden. Jeg synes nu heller ikke, at vi har haft brug for én, siger Birthe Holbæk Jørgensen, og fremhæver personalemøder og afdelingsmøder som fora, hvor problemer kan tages op.

- Hvis man ønsker en bisidder i en forhandling - fx en personalesag - har det ligeså ofte været en kollega som tillidsrepræsentanten, så på den måde kan vi godt fungere, siger Per Nedergaard Hansen, og tilføjer at personsager hører til sjældenheden.

- Det er ikke fordi, vi ikke gerne vil være med til at få arbejdspladsen til at fungere. Posten som tillidsrepræsentant er bare så stor og tidkrævende, at ingen har haft mod på den, siger Helle Østervemb, som selv er med i Samarbejdsudvalget ligesom afdelingsleder Per Nedergaard Hansen.

Mange medarbejdere har været rigtig mange år på Danske Handelsrejsendes Plejehjem. Måske er det derfor, at personalet har besluttet at droppe markeringen af et 10 års jubilæum. Nu festes der først, når man har været 25 år på arbejdspladsen.