$name

Februar 2003


Lederen
"Forandringer forbindes ofte med besvær og tab. De mennesker, som skal være med i forandringen, har behov for at forstå, hvad der er så galt i den nuværende situation, at de er nødt til at lave om på tingene" "At gøre en forskel" s. 63. Ole Steen Andersen.

Når dialogen erstattes af overvågning
Det gik alt for vidt, inden der blev grebet ind, erkender sundhedsdirektør Bo Andersen. Det der gik for vidt, var ulovlig video overvågning af plejepersonalet i Slottet i De Gamles By. Videoen var opsat af en pårørende.
Erkendelsen kommer efter, at Sundhedsforvaltningen på Københavns Rådhus, greb ind i konflikten, og efterfølgende i gangsætter en uvildig undersøgelse.

Gode arbejdstider handler om gensidig tillid
Nye måder at tilrettelægge arbejdet på spirer rundt omkring på landets arbejdspladser. Mest omtale har den svenske 3-3 model fået.
- Men den ene model er ikke mere rigtig end den anden. Den rigtige model er den, der er udviklet i fællesskab på den enkelte arbejdsplads.
Det siger formand for FOA Social- og Sundhedsafdelingen Palle Nielsen i dette interview

Livet blev lettere med førtidspensionen
Egentlig ville hun det ikke. Længe kæmpede hun for at undgå førtidspensionen.
Men kroppen sagde nej, for arbejdsulykken havde sat en stopper.
Så startede kampen for førtidspensionen. I lang tid sloges hun alene mod en kommune, der imod alle lægelige odds ville have hende i arbejde, og sendte hende i den ene arbejdsprøvning efter den anden.
Først da fagforeningen kom ind i billedet, blev forhindringerne ryddet af vejen.

Plejepersonale får ret til fysisk magt
Socialministeren er på vej med et lovforslag, der vil lovliggøre fysisk magtanvendelse udover de muligheder, der eksisterer i den nugældende lov, som kun er to år gammel. Jeg er meget betænkelig, siger social- og sundhedsassistent Helle Søndergaard,  Fællestillidsrepræsentant på Psykiatrisk Center i Glostrup.

Efter 30 år med Amtssygehuse
Keld Møller Petersen - udvalgets rapport, blev offentliggjort den 8. januar. Udvalget lægger ikke op til at der skal ske store omvæltninger på sygehusområdet, men snarere en mangfoldighed med basis i det, vi kender i dag.
Karen Stæhr, næstformand i FOA Social- og Sundhedsafdelingen, synes der er mange spændende overvejelser i rapporten

Smittet af den gode stemning
Privat plejehjem i Hvidovre kvitterer for personalets engagement og ansvarsfølelse med en løncheck. Alle medarbejdere steg fem løntrin ved indgåelse af ny overenskomst.

Ægtepar og forstanderpar
Marianne og Poul Wilcke tog springet og dannede et anpartsselskab til at fortsætte og drive Danske Handelsrejsendes Plejehjem i Hvidovre, da det blev opgivet af Københavns Kommune.

Flexjobbet gentændte Peter livsglæde